Yksityisen sosiaalipalvelualan TES-osapuolet Hyvinvointiala HALI ry, Sote ry (SuPer, Tehy, ERTO), JHL, Talentia ja Salli (Jyty, PRO, STHL) ovat tänään hallinnoissaan vahvistaneet 8.6.2023 saavutetun neuvotteluratkaisun yli 72 000 työntekijän toimialalle. 

Yhteensä 2 vuoden ja 8 kuukauden sopimuskauden palkankorotusten kumulatiivinen taso on 13,52 %. Kumulatiivisuus kertoo palkankorotusten kokonaisnousun sopimuskauden alusta sopimuskauden loppuun. Lähihoitajilla ja tätä koulutetummilla ammattiryhmillä, joihin kuuluu valtaosa henkilöstöstä, palkat nousevat enemmän. Heillä vähimmäispalkkojen nousu on keskimäärin 14,7 %. 

”Arvokasta työtä tekevät alan ammattilaiset saavat huomattavan palkankorotuksen. Uskon nyt sovitun palkkaratkaisun osaltaan helpottavan työvoimapulaa. Pitkä sopimuskausi antaa myös hyvän mahdollisuuden edistää alan vetovoimaa ja työhyvinvointia yhdessä ammattijärjestöjen kanssa”, sanoo HALIn työmarkkinajohtaja Tuomas Mänttäri.

”Toimialan taloudellinen tilanne on hyvin vaikea ja tässä käännän katseeni hyvinvointialueiden suuntaan. Tällä hetkellä hyvinvointialueet ja kunnat maksavat ostopalveluista rutkasti alle niiden omien tuotantokustannusten ja palvelusetelin arvo ei perustu julkisen palvelun hintaan. Näihin asioihin on saatava muutos, jotta alan yritykset ja järjestöt pystyvät jatkossakin tarjoamaan yhteiskunnan kannalta elintärkeitä palveluja”, Mänttäri lisää.

Uusi työehtosopimus on voimassa 1.5.2023 – 31.12.2025. Ensimmäiset palkankorotukset ovat syyskuussa. Palkankorotusten määrät ja ajankohdat löydät alla olevasta taulukosta.

Allekirjoituspöytäkirjan sekä soveltamisohjeen paikallisen erän jakamisesta löydät taulukon alta.

Taulukon alta löytyvät myös allekirjoituspöytäkirjan mukaiset palkkataulukot 2023 – 2025 sopimuskaudelle, joihin on laskettu mukaan kaikki yleis-, taulukko- ja alarajakorotukset.

Sopimuskauden 1.5.2023 – 31.12.2025 palkankorotukset

Vuosi 2023

1.9.2023

3,6 % palkkojen yleis- ja taulukkokorotus

1.9.2023

Vähimmäispalkkoja korotetaan 3,6 % yleis- ja taulukkokorotuksen lisäksi kaikissa palkkaryhmissä ja palveluslisäportaissa 1,9 – 2,2 %

Keskimäärin alarajakorotuksen palkkatasoa nostava kustannusvaikutus toimialalla on 1,56 %

Lähihoitajilla ja koulutetuilla ammattiryhmillä vähimmäispalkat nousevat 5,8 %

Vuosi 2024

toukokuu-kesäkuu

470 € kertaerä. Kustannusvaikutus 1,3 %

1.8.2024

2,4 % palkkojen yleis- ja taulukkokorotus

1.8.2024

Vähimmäispalkkoja korotetaan 2,4 % yleis- ja taulukkokorotuksen lisäksi kaikissa palkkaryhmissä ja palveluslisäportaissa 1,6 – 1,8 %.

Keskimäärin alarajakorotuksen palkkatasoa nostava kustannusvaikutus toimialalla on 1,47 %

Lähihoitajilla ja koulutetuilla ammattiryhmillä vähimmäispalkat nousevat 4,2 %+1,3 % kertaerä = 5,5 %

Vuosi 2025

toukokuu

varhaiskasvatuksen pitovoiman kertaerä 150 €

1.8.2025

1,0 % palkkojen yleis- ja taulukkokorotus

1.8.2025

Vähimmäispalkkoja korotetaan 1 % yleis- ja taulukkokorotuksen lisäksi kaikissa palkkaryhmissä ja palveluslisäportaissa 1,0 – 1,2 %

Keskimäärin alarajakorotuksen palkkatasoa nostava kustannusvaikutus toimialalla on 1,04 %

1.8.2025

Muun kuin varhaiskasvatuksen 0,7 % paikallinen ”hyvinvointialueiden vetovoimaerä”

Lähihoitajilla ja koulutetuilla ammattiryhmillä vähimmäispalkat nousevat 2,2 %+0,7 % paikallinen erä = 2,9 %

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen 2023 – 2025 allekirjoituspöytäkirja

sos-palv_-tes-2023-2025-allek-ptk_–080623-sis-korvaukset-final.docx, 45 kt, 12.6.2023

docx

Soveltamisohje paikallisen erän jakamisesta

sos-palv_-tes-2025-paik-eran-sov-ohje-final.docx, 25 kt, 12.6.2023

docx

Yksityisen sosiaalipalvelualan palkkataulukot 2023-2025

sos-palv_-tes-2023-2025-palkkataulukot-final.xlsx, 36 kt, 8.8.2023

xlsx