HALI teetti kyselyn jäsenilleen hyvinvointialueille siirtymisen ongelmista. Vastausten perusteella voidaan todeta, että suurimmat ongelmat liittyvät maksuliikenteeseen sekä tiedonkulkuun hyvinvointialueiden ja palveluntuottajien välillä.   

Kyselyssä tiedusteltiin hyvinvointialueittain ongelmia sopimusten siirtymässä, maksuliikenteessä, tietojärjestelmissä, hyvinvointialueiden edustajien tavoitettavuudessa sekä tuottajien osallistamisessa. Suurimmat ongelmat kyselyn perusteella liittyvät tiedonkulkuun palvelutuottajien ja hyvinvointialueiden välillä, sopimusten siirtymiseen sekä maksusuoritusten häiriöihin.  
 
– Kriittisimpänä ongelmana pidämme sitä, että hyvinvointialueet eivät ole maksaneet palveluntuottajien laskuja tai maksut ovat merkittävästi viivästyneet. Tämä asettaa etenkin pienet palveluntuottajat hyvin vaikeaan asemaan, toteaa HALIn sotesta vastaava johtaja Eveliina Vigelius

HALI on toimittanut kyselyn tulokset sosiaali- ja terveysministeriön sekä valtiovarainministeriön tietoon.  
 
– Pidämme kyselyn tuloksissa nousseita aluekohtaisia ongelmia esillä keskusteluissamme alueiden toimijoiden kanssa. Toivomme jatkossakin, että jäsenemme raportoivat matalalla kynnyksellä kohtaamistaan ongelmista meille, Vigelius jatkaa.  

Kysely toteutettiin 23.2.-10.3.2023 ja siihen saatiin yhteensä 61 vastausta. Hyvä uutinen on, että valtaosa HALIn jäsenistä ei ole raportoinut ongelmista.