Kuluttajille koituisi vuositasolla miljoonien eurojen säästöt, jos yksityinen sektori voisi hankkia rokotteet suoraan lääketukusta lääkekeskustensa kautta. Muutos ei vaikuttaisi lääkehoidon turvallisuuteen, sillä lääkekeskuksilta vaaditaan jo nyt vahvaa farmaseuttista osaamista.

HALI ehdottaa, että jatkossa yksityisen terveydenhuollon palveluntuottajien lääkekeskukset voisivat ostaa rokotteet sekä muut tarvitsemansa lääkevalmisteet suoraan lääketukusta ilman apteekkikanavaa. Kustannushyöty siirtyisi suoraan kuluttajille, sillä yksityisen sektorin lääkekeskuksilla ei edelleenkään olisi oikeutta jälleenmyyntiin. Nykyisin yksityisen terveydenhuollon palveluntuottajat voivat hankkia suoraan lääketukusta lääkkeitä ainoastaan potilaspaikoillaan hoidettavia potilaita varten.

– Nyt rokotteiden hankinnassa on turhan monta välikättä, mikä nostaa kustannuksia. Yksityiset palveluntuottajat antavat vuosittain satojatuhansia rokotteita. Mikäli nämä saataisiin hankittua suoraan lääketukusta, kuluttajille koituvat säästöt olisivat vuositasolla miljoonia euroja, toteaa HALIn terveyspalvelujohtaja Hanna-Maija Kause.

Vuosina 2019–2022 omakustanteisia rokotteita on ostettu keskimäärin noin 916 000 annosta vuodessa. Määrä vastaa noin neljäsosaa kaikista Suomessa ostetuista rokotteista koronarokotteet pois lukien.  Omakustanteisten rokotteiden pistäminen tapahtuu valtaosin yksityisissä terveyspalveluyrityksissä.

Kun rokotteet ja lääkkeet on hankittava apteekkikanavan kautta, niiden kustannukset ovat useita kymmeniä prosentteja suuremmat, kuin jos ne voitaisiin hankkia suoraan tukusta. Keskimääräisellä hieman yli 900 000 annoksen rokotemäärällä laskettuna säästö kuluttajille olisi vuodessa lähes 5,5 miljoonaa euroa.

Lääkehoidon turvallisuuteen muutos ei vaikuttaisi. Lääkekeskusten toimintaa varten vaaditaan jo nykyisellään Fimean lupa, jolla on varmistettu osaamisen, tilojen ja toiminnan asianmukaisuus lääkehuollon toteuttamiseen.

HALI korostaa, että yksityisten lääkekeskusten osaaminen ja rooli tulisi tunnistaa lainsäädännössä nykyistä paremmin.

– Suomessa on 32 yksityistä lääkekeskusta, joilla on vahva oma farmaseuttinen osaaminen. Lääkkeiden ja rokotteiden kierrättämisellä apteekkien kautta näille ei ole lääkitysturvallisuuden näkökulmasta merkitystä, mutta apteekkikanavan kautta kiertäminen tuo lääkkeen loppukäyttäjälle korkeammat kustannukset, Kause jatkaa.

Säästöpotentiaali on arvioitu laskemalla rokotteiden hintojen kokonaiserotus käyttämällä valmistekohtaisesti yksittäisen rokotteen arvonlisäverollista hankintahintaa apteekista vs. hankintahintaa tukusta: (rokotteen arvonlisäverollinen lääketaksan mukainen apteekkimyyntihinta * volyymi) – (rokotteen arvonlisäverollinen tukkuhinta * volyymi) = hintojen erotus per rokote, joista laskettu valmistekohtaisten erotusten summa.