Yksityiset päiväkodit kärsivät nopeasta kustannusten kasvusta, joka uhkaa jo toiminnan jatkuvuutta, kertoo Hyvinvointiala HALI ry:n kysely. Esimerkiksi elintarvikkeiden ja energian hinnat sekä palkkakustannukset ovat nousseet. Sähkön hinnan osalta yli neljäsosa vastaajista kertoi kustannusten kohonneen 7–10 prosenttia.

Jopa 77 prosenttia yksityisistä päiväkodeista kertoo, että kustannusten jatkuva kasvu ja lakimuutokset ovat heikentäneet niiden toimintaedellytyksiä tai vaarantaneet jopa toiminnan jatkuvuuden. Ahdinkoa lisää erityisesti se, että kunnat ovat reagoineet hitaasti kustannusten kasvuun.

− Kustannusten nousuun varhaiskasvatuksessa vaikuttaa kaksi asiaa: yleinen taloudellinen tilanne ja lakisääteiset muutokset. Tilanne on kestämätön, koska varhaiskasvatuksen toimijoilla ei ole mitään mahdollisuuksia reagoida tilanteeseen. Pohja osaamiselle luodaan varhaiskasvatuksessa, mutta nykymallilla toiminnan jatkuminen on vaarassa romuttua, Hyvinvointiala HALI ry:n johtaja Arja Laitinen sanoo.

Palvelusetelin arvo on liian matala

Yksityinen varhaiskasvatus on yleistynyt nopeasti Suomessa: jopa viidesosa lapsista käy yksityisessä varhaiskasvatuksessa. Kasvu on keskittynyt erityisesti palvelusetelipohjaiseen toimintaan.

Jopa 84 prosenttia vastaajista kertoo, että palvelusetelin arvo tarkistetaan harvemmin kuin kerran vuodessa. 8 prosenttia vastaajista ilmoitti, ettei palvelusetelin arvoa ole korotettu kolmeen vuoteen.

Kunnat eivät myöskään kykene perustelemaan palvelusetelin arvoa, vaikka laki tätä edellyttää. Yli 86 prosenttia vastaajista ilmoittaa, ettei heidän alueellaan ole perusteltu palvelusetelin arvoa. Vain 8 prosenttia vastaajista kertoo kunnan avanneen oman tuotantonsa kustannuksia.

 − Yhä useampi kunta käyttää palveluseteliä tarjotessaan varhaiskasvatuksen palveluita. Nyt palvelusetelin arvo on liian matala, koska kunnat eivät tunne omia kustannuksiaan. Palvelusetelin riittämätön arvo asettaa myös perheet eriarvoiseen asemaan. Jos setelin arvoa tarkasteltaisiin useammin – esimerkiksi kerran vuodessa – olisi varhaiskasvatuksen toimijoilla enemmän liikkumavaraa. Silloin myös pienituloisilla perheillä olisi aito mahdollisuus valita yksityinen päivähoito, Laitinen sanoo.

Hän muistuttaa myös, että varhaiskasvatuksen palveluseteliin ei ole tällä hetkellä omaa lainsäädäntöä.

− Kunnat noudattavat sote-alan palvelusetelilakia silloin, kun se kunnille sopii. Mutta esimerkiksi arvon määrityksiä tarkasteltaessa ne perustelevat matalaa hintaa sillä, että laki ei koske varhaiskasvatusta, Laitinen sanoo.

Hyvinvointiala HALI ry toteutti kyselyn yksityisille varhaiskasvatuksen tuottajille 26.4.2022 – 6.5.2022. Kyselyyn vastanneet palveluntuottajat työllistävät yhteensä 10 555 työntekijää yhteensä 98 eri kunnassa.

Kyselyn tulokset löytyvät täältä.