Neuvottelupöydässä sovittiin yleisen linjan mukaisista palkankorotuksista.

Sosiaalialan järjestöjen TES-pöydässä on saatu aikaan neuvottelutulos, joka on nyt myös hyväksytty neuvotteluosapuolten hallinnoissa. HALI edusti neuvotteluissa työnantajaa, toimihenkilöliitto ERTO työntekijöitä.

Uuden TESin sopimuskausi on 11 + 11 kuukautta, eli se on voimassa 1.6.2022 alkaen 31.3.2024 saakka.

Palkankorotus ensimmäiseltä 11 kuukaudelta on 1,8 prosenttia, josta 0,3 prosenttia on paikallista erää. Sen jakamisesta voidaan neuvotella marraskuun 2022 loppuun asti.

Palkankorotukset ovat yleisen linjan mukaiset, ja niiden ajankohta on 1.9.2022. Jälkimmäisen 11 kuukauden palkankorotusten suuruus ja ajankohta sovitaan erikseen 31.3.2023 mennessä. Ellei sopimukseen päästä, on TES-osapuolilla oikeus irtisanoa TES päättymään 30.4.2023.

Sosiaalialan järjestöjen työehtosopimuksen tekstisisällöt pysyivät pitkälti samoina kuin edellisessä TESissä. Merkittävin tekstimuutos uudessa TESissä on vuosilomien siirto 5-päiväiseksi kahden vuoden siirtymäajan jälkeen. Sen voi ottaa työnantajakohtaisesti käyttöön jo ennen siirtymäajan päättymistä. Siirtymä 5-päiväiseen lomaviikkoon on kustannusneutraali, eli kenenkään vuosiloman kesto ei lyhene tai pitene.

Vuosilomapalkan maksuajankohta muutettiin normaaliin palkanmaksupäivään sen sijaan, että se maksettaisiin ennen lomaa, ellei työntekijä pyydä lomapalkan maksamista ennen loman alkua. Työsuhteen päättyessä ei makseta lomarahaa, jos työsuhde päättyy työntekijästä johtuvasta syystä ja työsuhteen päättymisen syynä ei ole työntekijän irtisanoutuminen tai hänen työkyvyttömyytensä.

Uudessa TESissä työntekijällä on työtapaturmissa myötävaikutusvelvollisuus, kun vakuutuskorvauksia haetaan. Tämä on lähinnä selkeyttävä määräys, koska tähänkin asti on työntekijällä ollut näyttövelvollisuus työkyvyttömyydestä ja sen aiheuttajasta.

Perhevapaista sovittiin, että ne käsitellään työryhmässä niin, että niiden vaikutus on kustannusneutraali.

Myös TESin palkkamääräysten toimivuutta selvitetään TES-kauden aikana perustettavassa työryhmässä.

Allekirjoituspöytäkirjassa suositellaan, että etätyön vakuuttamistarpeista käydään työpaikoilla keskustelua.