Koronakriisi iskee kovaa yksityiseen hyvinvointialaan. Yli puolet Hyvinvointiala HALIn kyselyyn vastanneista yksityisen sote- ja varhaiskasvatusalan yrityksistä ja järjestöistä sanoo, että koronakriisi heikentää heidän taloudellista tilannettaan melko tai erittäin paljon. Tietojen poimintavaiheessa kyselyyn oli vastannut 150 HALIn jäsentä.

Kyselyyn vastanneista yrityksistä ja järjestöistä 13 prosenttia eli 19 organisaatiota on jo lomauttanut tai irtisanonut henkilöstöä. Tilanne on hyvin vakava erityisesti kuntoutuksessa (43 prosenttia vastaajista lomauttanut tai irtisanonut) ja varhaiskasvatuksessa (24 prosenttia).

Myös tulevaisuuden näkymä on synkkä.

Terveyspalvelujen tuottajista 69 prosenttia pitää lomautuksia jatkossa jokseenkin tai erittäin todennäköisenä. Varhaiskasvatusalan vastaajista 42 prosenttia totesi, että yli puolet henkilöstöstä joudutaan lomauttamaan tai irtisanomaan, mikäli yhteiskunnan tukitoimia ei tehdä. Kuntoutuspalveluissa joka neljäs vastaaja totesi samoin.

Henkilöstökulut alas

HALIn jäsenet pitävät tilapäistä kriisipalkkatukea parhaana keinona lomautusten ja irtisanomisten välttämiseksi. Tilapäisen 70 prosentin palkkatuen saisi niiden työntekijöiden bruttopalkkaan, jotka välttävät lomautuksen ja/tai irtisanomisen tuen ansiosta. Ainakin puolet lomautuksista ja irtisanomisista vältettäisiin tällä keinolla 83 vastaajan eli 55 prosentin mielestä.

Hallituksen lupaama työeläkemaksun 2,6 prosenttiyksikön alennus sai vahvan tuen vastaajilta. 51 prosenttia vastaajista totesi, että ainakin puolet lomautuksista ja irtisanomisista vältetään tällä keinolla.

Varhaiskasvatuksen kriisi voidaan välttää, mikäli toimia tehdään välittömästi. 80 prosenttia varhaiskasvatusalaa edustavista vastaajista totesi, että ainakin puolet lomautuksista ja irtisanomisista vältettäisiin, mikäli kunnat maksaisivat täysimääräisesti myös niistä kotihoitoon siirtyneistä lapsista, jotka olivat varhaiskasvatuksessa 1.3.2020.

Kuntoutuspalvelujen tuottajia auttaisi merkittävästi, jos Kela maksaisi 50 prosenttia peruuntuneista kuntoutuspalveluista. 70 prosenttia kuntoutusalan vastaajista totesi, että näin vältettäisiin ainakin puolet lomautuksista ja irtisanomisista.

Hallituksen ykköskeinoa säädettävä

Sen sijaan vain alle 15 prosenttia pitää Finnveran takaamia pankkilainoja toimivana keinona kriisin ratkaisemiseksi. Noin 45 prosenttia vastanneista toteaa, että Finnveran takauksista muodostuu enintään lievä positiivinen vaikutus. Lukema on sama riippumatta siitä, onko kyse yli vai alle 150 000 euron lainasta.

Finnveran takaustoiminta ei kuitenkaan ole hyödytöntä. Työterveyshuoltopalvelujen tuottajat pitävät tärkeänä, että Finnvera takaisi kaikki työterveyspalvelujen järjestäjien maksut. Näin turvattaisiin tehokkaasti kaikkien alojen lomautettujen työntekijöiden terveydenhuolto. Finnveran on siis käytettävä takausvaltuuksiaan luovasti.