Työtuomioistuin antoi keskiviikkona 23. marraskuuta luottamusmiehen työsuhteen purkuperusteita koskevan ratkaisun H66/2022.

Tapauksessa oli kysymys siitä, oliko työnantajalla oikeus purkaa työsuhde luottamusmiehenä toimineeseen työntekijään, jonka toistuvasta epäasiallisesta käytöksestä työpaikalla oli tehty useita ilmoituksia. Työntekijä oli muun muassa käyttäytynyt hoivakodin asukkaita kohtaan epäasiallisesti ja kovakouraisesti niin, että asukasturvallisuus oli vaarantunut.

Hyvinvointiala HALI ry katsoi, että peruste luottamusmiehenä toimivan työntekijän työsuhteen päättämiselle on selvä. Asiakasturvallisuus ei saa vaarantua missään tilanteessa, ja työntekijä ei saa aiheuttaa asiakkaille harmia tai vaaraa. Luottamusmiesasema ei anna suojaa tämänkaltaista moitittavaa käyttäytymistä vastaan.

Työtuomioistuin on ratkaisussaan HALIn kannalla. Ratkaisussa todetaan, että työntekijän koulutus, kokemus ja työtehtävät huomioon ottaen hänen on tullut ymmärtää, että tältä osin hänen toimintansa hoitotilanteissa ja asukkaiden tarpeiden huomioimisessa ei ole ollut hyväksyttävää. Sote ry:n kanteet asiasta hylättiin ja Sote ry velvoitettiin korvaamaan HALIn oikeudenkäyntikulut.

Ratkaisut ovat aikanaan luettavissa Työtuomioistuimen sivuilla.