Hyvinvointialan liiton mukaan valinnanvapauslakiluonnoksen keinoin voidaan päästä sote-uudistukselle asetettuihin tavoitteisiin.

– Palvelujen saatavuutta voidaan parantaa roimasti, kun yksityisille ja kolmannen sektorin tuottajille annetaan mahdollisuus tuottaa palveluita julkisessa järjestelmässä. Kansalaisten tasavertaisuutta voidaan edistää ja terveyseroja kaventaa palvelujen saatavuutta parantamalla. Kustannuskasvun hidastamiseksi tarvitaan parempaa tuottavuutta ja tämä voidaan saavuttaa terveellä kilpailulla.  Näihin lakiluonnos antaa välineitä, tiivistää Hyvinvointialan liiton toimitusjohtaja Ulla-Maija Rajakangas.

Hyvinvointialan liitto huomauttaa, että lakiluonnos luo lähinnä mahdollisuudet tavoitteiden toteutumiselle.

– Lopullinen toteutus ja tavoitteiden saavuttaminen ovat kiinni maakunnista. Miten ne ottavat valinnanvapauden keinoja käyttöön, ja millaisiksi ne muodostavat tuottajien toimintaympäristön? Palveluja käyttävä ihminen ei tee valinnanvapaudella mitään, ellei ole mistä valita, Rajakangas painottaa.

Muissa kuin perustason palveluissa Hyvinvointialan liitto kannattaa asiakassetelin henkilökohtaisen budjetin laajaa käyttöönottoa. Henkilökohtainen budjetti voi tuoda asiakkaalle merkittävästi lisää vaikutusvaltaa omiin palveluihin. Liitto kannattaa maakunnan velvoitetta ottaa henkilökohtainen budjetti käyttöön. Lisäksi Hyvinvointialan liitto näkee hyvänä, että laissa asetettaisiin minimitavoite asiakasseteleiden osuudelle.

– Esitetty 15% tulisi olla minimi kaikilla erikoistason palvelujen osa-alueilla. Palvelutuotantoa ja säästöpotentiaalia on laajasti erikoistason sosiaali- ja terveyspalveluissa. Ei ole tarkoituksenmukaista, että maakunta käyttäisi koko minimin vain yhteen palvelusektoriin, Rajakangas sanoo.

Liitto näkee lakiluonnoksen hyvänä pohjatyönä, jolle suomalainen valinnanvapaus voidaan rakentaa.

– Eteenpäin, mikään ei muutu, ellei uskalleta muuttaa. Hallitus on hyvällä tiellä. Lain astuminen voimaan ilman vuosien siirtymäaikoja ja epätasa-arvoa luovia porrastuksia maakuntien välille on tavoitteiden kannalta ensiarvoisen tärkeää, Rajakangas kannustaa.

Lue Hyvinvointialan liiton lausunto valinnanvapauslakiluonnoksesta kokonaisuudestaan täältä

Lisätietoja:

Ulla-Maija Rajakangas, toimitusjohtaja, Hyvinvointialan liitto, p. 0400 374164,
ulla-maija.rajakangas@www.hyvinvointiala.fi