Tehy, SuPer ja Erto ovat tänään julistaneet välittömästi alkavan ylityö- ja vuoronvaihtokiellon Mehiläinen Länsi-Pohjaan. Hyvinvointiala HALI paheksuu jyrkästi kesken neuvotteluprosessin käynnistettyä työtaistelutoimenpidettä.

Hyvinvointiala HALI on jo pitkään neuvotellut Soten (Tehy, SuPer ja Erto) kanssa terveyspalvelualan TES:n uudistamisesta. Hoivaliitot vaativat TES-ratkaisua, joka ylittää kaikilla muilla TES-aloilla sovitun tason. Vaatimukset ylittävät myös kunta-alalle sovitun ratkaisun, jossa pääosa hoivaliittojen jäsenistä työskentelee.

HALI on ollut valmis ratkaisuun, joka perustuu yleiseen ja kunta-alalle sovittuun linjaan. HALI on myös tullut vastaan lukuisissa työntekijäpuolelle tärkeissä tekstiasioissa, kuten palkkausjärjestelmän selkeyttämisessä Soten toivomaan suuntaan. Kiky-työajanpidennys on poistumassa elokuun lopussa kuten kunnassakin.

Hoivaliittojen väitteet HALIn tavoittelemista työehtojen heikennyksistä eivät pidä paikkaansa. Ainoat ”heikennykset” liittyvät kiky-työajanpidennyksen poistumisesta vaadittuihin pieniin työaikajoustoihin, jotka nekin ovat merkitykseltään vähäisempiä kuin muun muassa kunta-alalle sovitut.

Osoittaa vakavaa piittaamattomuutta asiakasturvallisuudesta, että hoivaliitot pyrkivät painostamaan toimialaa ja sen jäsenyritystä ylityö- ja vuoronvaihtokiellolla. Potilaiden hoitaminen koronan aikana vähäisin tartuntamäärin on muutoinkin ollut haastavaa. Ylityö- ja vuoronvaihtokielto lisää sijaisten käyttöä ja siten potilaiden kontaktien ja sairastumisriskin kasvamista.

Koronan aiheuttama talouskriisi koettelee vakavasti yksityistä terveyspalvelualaa. Kaikki muut liitot ja myös hoivaliitot kunta-alalla ovat ymmärtäneet talouden realiteetit. On hämmentävää, ettei tilannetta vielä ymmärretä yksityisellä sote-alalla.