Maakunta- ja sote-uudistus on loppusuoralla. Menossa mukana on pientä kangertelua. Tästä huolimatta Hyvinvointialan liitto luottaa hallituksen kykyyn viedä maaliin hallituskauden suurin uudistus.

Liiton jäsenkunta koostuu valtaosin pk-sektorin toimijoista. Pitkään jatkunut epävarmuus on rassannut erityisesti tätä toimialan kannalta keskeistä yritysjoukkoa.

Sote-uudistuksen lisäksi pk-yritysten toimintaympäristö on muuttunut nopeassa tahdissa ja muutosvauhti saattaa jopa kiihtyä jatkossa. Markkinoille on tullut toimialan perinteisten isojen toimijoiden lisäksi uusia palveluntarjoajia. Posti tuottaa jo tällä hetkellä merkittävässä määrin kotihoitoa, omaishoidon sijaistusta ja henkilökohtaista apua. S- ja K -ketju ovat aloittaneet omat projektinsa hyvinvointiketjujen synnyttämisessä. Kaupan kylkeen synnytetyt yksiköt tuottavat esimerkiksi työterveyttä, perusterveydenhuoltoa ja suun terveyttä. Vakuutusyhtiöt ovat olleet aktiivisia sairaaloiden perustamisessa, palvelukumppanuuksissa ja tukipalveluiden tuottamisessa pk-sektorille.

Toimialarajapintojen madaltumisen huomaa myös sairaaloiden toiminnan muutoksessa. Potilashotellit huolehtivat kuntoutujien ja synnyttäjien hotelli- ja catering -palvelusta. Sairaaloiden huoleksi jää varsinainen hoito- ja hoivatyö.

Osaavasta työvoimasta käydään kilpailua

Kilpailu osaavasta työvoimasta lisääntyy tulipa sotea tai ei. Uhkakuvaa massiivisista siirtymistä julkiselta yksityiselle on kuitenkin liioiteltu. On hyvä muistaa, että tulevina vuosina on mieluummin puutetta kuin ylitarjontaa työvoimasta ja että työpaikka pysyy vaikka työnantajan nimi muuttuisikin. Asiakkaan valintaa ei ole syytä pelätä, sillä siitä saamme laatuajurin soteen. Pitkässä juoksussa tästä hyötyvät kaikki.

On ymmärrettävää, että suurten muutosten äärellä tulee mieleen mitä moninaisempia uhkakuvia. Jos analyysi keskittyy vain niihin ja muu unohtuu, jätetään käyttämättä uudistumisen mahdollisuus. Muutosten mylläkässä on kuitenkin muistettava tukea järjestelmän arvokkaita osia. Pk-sektorin sadat hyvinvointialan palveluntuottajat ovat juuri niitä.

Aino Närkki
Johtava elinkeinoasiantuntija