Kaikki sosiaalipalvelualan ja terveyspalvelualan TES-osapuolet ovat hallinnoissaan hyväksyneet sopimuksen lomarahaleikkauksesta ja tuloksellisuuskertaerästä kunta-TES:stä yksityissektorille siirryttäessä. Sopimus koskee sinä ajanjaksona sopimuskaudella maksettavia lomarahoja ja tuloksellisuuskertaerää, jolloin toiminto on siirtyneenä yksityissektorille. Sopimuksen avulla vältettiin tähän juridisesti tulkinnanvaraiseen tilanteeseen liittyvät erimielisyydet ja vahvistettiin yhtenäinen soveltamiskäytäntö toimialalle.

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusosapuolten välinen pöytäkirja

Yksityisen terveyspalvelualan työehtosopimusosapuolten välinen pöytäkirja