Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on päättänyt 13.5.2020, että asiakkaiden kanssa lähikontaktissa työskentelevien pitää käyttää kasvosuojusta sosiaalihuollon ympärivuorokautisissa toimintayksiköissä ja kotiin annettavissa palveluissa. Päätös on perusteltu, mutta ei vastaa hoivakotien ja kuntien kysymykseen: korvaako valtio suojautumisesta aiheutuneet lisäkustannukset?

Hoivakodeissa on suojauduttu laajasti jo ennen STM:n virallista ohjeistusta. Laajamittaisesta suojamateriaalien käytöstä aiheutuu jatkossakin mittavat lisäkustannukset.

– Asiakasturvallisuuden takaamiseksi valtion varoista on korvattava koronavirukselta suojautumisen aiheuttamat kustannukset sekä yksityisille että kunnallisille sote-palveluiden tuottajille, vaatii Hyvinvointiala HALIn toimitusjohtaja Ulla-Maija Rajakangas.

Päätös korvauksen määrästä kannattaa tehdä kansallisesti ja ohjata korvaukset sote-palveluista järjestämisvastuulla olevien kunnallisten toimijoiden kautta yksityisille ja julkisille palveluntuottajille.

– Jos päätökset korvausperusteista ja määrästä jätetään paikalliselle tasolle, se johtaa loputtomiin neuvotteluihin palvelutuottajien ja kuntien välillä. Tästä aiheutuu turhia hallinnollisia kustannuksia sekä kunnille että palveluntuottajille, sanoo Rajakangas.

STM:n päätös suojautumisesta on voimassa ainakin 30.6.2020 saakka, mutta sen voimassaoloa saatetaan joutua jatkamaan vuoden loppuun asti. Sote-palveluissa koronavirukselta joudutaan suojautumaan jopa vuosia, ennen kuin rokotekattavuus on riittävällä tasolla.

– Hyvän suojautumistilanteen ylläpitämiseksi hallituksen on esitettävä selkeä sitoumus kustannusten oikeudenmukaisesta korvaamisesta viimeistään kuntien lisärahoituspakettien yhteydessä, vaatii Rajakangas.