Päivähoitomaksut alenevat vuoden 2018 alussa tulotasoon katsomatta kunnallisissa päiväkodeissa tai yksityisissä palvelusetelipäiväkodeissa. On hyvä, että yhteiskunta on päättänyt panostaa runsaasti verovaroja varhaiskasvatukseen. Maksualennusten tulee kuitenkin kohdistua tasavertaisesti kaikkiin perheisiin.

Ulkopuolelle on jätetty ne perheet, joille yhteiskunnan tuki ohjautuu Kelan yksityisen hoidon tuen kautta. Tällaisia lapsia on kaikkiaan noin 16 338, noin seitsemän prosenttia kaikista Suomessa päiväkotia käyvistä lapsista. Valtaosa heistä asuu pääkaupunkiseudulla, jossa lapsiperheiden elinkustannukset ovat muutenkin korkeat.

Asiakasmaksulakia säädettäessä lainsäätäjän tarkoitus ei ole ollut jättää osaa päiväkodeissa hoidettavista lapsista ja heidän perheistään epätasa-arvoisesti maksuhelpotusten ulkopuolelle. Kyseessä on lakitekninen ongelma, johon on olemassa helppo ratkaisu. Korotetaan lasten päivähoidon yksityisen hoidon tukea samoilla euromäärillä kuin kunnallisia asiakasmaksuja alennetaan ja lisätään tukeen sisarkorotus. Ratkaisut pystytään tekemään kattavimmin hoitorahaa ja -lisiä koskevan lainsäädännön tai nopeimmin kuntalisien kautta.

Pedagogisia ja kielivaihtoehtoja tarjoavat yksityiset päiväkodit toimivat yhä enemmän kunnallisten varhaiskasvatuspalveluiden täydentäjinä ja rinnalla. Ne maksavat veronmaksajille selvästi vähemmän kuin kunnalliset palvelut. Kunnallisen ja yksityisen päivähoidon hintaeron kasvaminen entuudestaan aiheuttaisi varmasti siirtymää kunnallisten palveluiden puolelle.

Kuntien varhaiskasvatusbudjetissa yleinen lisäpanostus varhaiskasvatukseen näkyy kunnallisissa palveluissa tulojen pienentymisenä ja yksityisissä palveluissa vastaavina menolisäyksinä. Kyse on kuitenkin samasta asiasta ja samasta euromääräisestä lisäpanostuksesta lasta kohti.

Monella kaupungilla on ollut erinomainen linjaus ja siihen kehitetty menettely: kokopäiväinen varhaiskasvatus järjestetään tasavertaisesti sekä kunnallisten että yksityisten palvelujen piirissä oleville.  Näin voidaan menetellä nytkin päivähoitomaksujen alentamisen kohdentamisessa tasavertaisesti.

Hanna-Kaisa Järvi
yhteiskuntasuhdejohtaja
Hyvinvointialan liitto