Käsillä olevan raportin tarkastelee ikääntyneiden ja vammaisten asumisen sisältäviä sosiaalipalveluja.

Selvityksen painopistealue on palvelutalo- ja asumispalvelussa, jossa asumiseen sisältyy ympärivuorokautisia hoiva- ja hoitopalveluja tai määrättyjä tukipal-veluja ilman ympärivuorokautista palveluntarvetta. Kuvauksen kohteina ovat muun muassa kuntien palvelukysyntä, palveluja tuottavat yksityiset palveluntuottajat ja palvelutuotannossa tarvittava rakennuskanta.

Peruslähteinä käytetään Tilastokeskuksen yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilastoa, alu-eellista yritystoimintatilastoa, aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten tilastoa, kuntata-loustilastoa ja rakennuskantatilastoa sekä palveluasumisesta laadittuja selvityksiä. Tilastokeskuksen yrityksiä, kuntien taloutta ja palvelutalojen rakennuskantaa koskevat tilastot ulottuvat vuoteen 2019 saakka. Yritysten ja järjestöjen toimipaikkoja koskevat tuoreimmat tilastot ovat vuodelta 2021. Raportin on laatinut tutkija Pekka Lith