Tuore palveluseteliopas antaa hyvinvointialueille välineitä purkaa palvelusetelin käytön esteitä. Palvelusetelit ovat erinomainen väline, jolla voidaan vastata kasvavaan ja muuttuvaan palvelujen tarpeeseen. 
 
Julkisessa keskustelussa sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelusetelit tunnetaan melko hyvin, ja niiden käyttöä tarjotaan usein ratkaisuksi palveluiden saatavuuden parantamiseen. Kunnat ja nykyisin hyvinvointialueet tarjoavat palveluja palvelusetelillä kuitenkin erittäin vähän. Kaikista julkisrahoitteisista sote-palveluista vain 2 % tuotetaan palveluseteleitä hyödyntäen. Etenkin terveyspalveluissa palvelusetelien osuus on marginaalinen.  

Palvelusetelien heikolle hyödyntämiselle on useita syitä. Palvelusetelien sääntökirjat laaditaan usein epätarkoituksenmukaisen yksityiskohtaisiksi, palvelusetelin arvo ei noudata julkisen omia tuotantokustannuksia ja asiakkaat jäävät vaille riittävää opastusta palvelusetelin käyttämisestä. Setelin käyttö tuntuu usein hankalalta kaikille osapuolille ja keskusteluyhteys osapuolten välillä tökkii. HALI ja Lääkäripalveluyritykset LPY ry selvittivät asiaa yhdessä jäsenyritystensä kanssa ja totesivat, että palvelusetelien käytön esteet voidaan ratkaista usein varsin helposti.   

Näin kannattaa tehdä, sillä palvelusetelin hyödyt ovat merkittävät. Hyödyntämällä useita palveluntuottajia hyvinvointialue voi vastata nopeasti ja joustavasti palvelujen kasvavaan kysyntään. Palvelusetelit mahdollistavat asiakkaille nopeamman hoitoon tai hoivaan pääsyn ja hyvinvointialueille ketterämmän tavan tuottaa palveluja. Myös palveluntuottajille, etenkin pienemmille, palveluseteli on tärkeä väline yhteistyölle hyvinvointialueiden kanssa.  
 
Palvelusetelioppaan tärkein viesti hyvinvointialueille on, että palvelusetelien täysi potentiaali ei ole vielä läheskään käytössä. Palveluseteli on joustava työkalu, jota voi hyödyntää lukuisilla tavoilla – joista kaikkia ei ole vielä keksittykään. Aktiivisempi vuoropuhelu palveluntuottajien ja hyvinvointialueen välillä on avain ratkaisujen löytymiseen.  

HALI ja Lääkäripalveluyritykset LPY ry ovat yhdessä palveluntuottajien kanssa julkaisseet hyvinvointialueille suunnatun palvelusetelioppaan. Siinä käydään läpi palvelusetelin hyödyt ja käytön esteet sekä niiden ratkaisut palvelujen käyttäjien, hyvinvointialueiden ja palveluntuottajien näkökulmasta. Oppaan pääset lukemaan tämän jutun liitteestä.

Palveluseteliopas

palveluseteliopas_web.pdf, 3 Mt, 13.2.2023

pdf