HALI on tehnyt Valviralle kantelun HUSin laittomista jonoista. Kantelun taustalla on HUSin päätös lakkauttaa ortopedian kiireetön leikkaustoiminta elokuun loppuun asti.

Helsingin yliopistollinen sairaala (HUS) on kertonut keskeyttävänsä huhtikuun lopusta elokuun loppuun asti ortopedian elektiivisen eli ei-päivystyksellisen leikkaustoiminnan. Jonoissa on jo valmiiksi noin 7500 potilasta, joista yli 2000 on odottanut leikkausaikaa yli puoli vuotta, mikä on lakisääteinen maksimi. Kuukausitasolla jono kasvaa noin tuhannella henkilöllä.

”Tilanne on potilaiden näkökulmasta kestämätön, ja tulee johtamaan päivystystilanteiden ja -leikkausten kasvuun. Myös vaikutukset työ- ja toimintakykyyn ja tätä kautta erilaisiin välillisiin kustannuksiin ovat merkittävät. Terveyspalveluja tarjoavilla yrityksillä olisi resursseja auttaa jonojen purkamisessa. Ei näytä siltä, että lakisääteinen velvollisuus hankkia hoito tarvittaessa muilta palveluntuottajilta olisi nyt käyty kunnolla läpi”, sanoo HALIn terveyspalveluiden johtaja Hanna-Maija Kause.

Terveydenhuoltolain 54 §:ssä (Hyvinvointialueen velvollisuus hankkia palveluja muualta) todetaan:

”Jos hyvinvointialue ei voi itse antaa hoitoa 51–53 §:n mukaisissa enimmäisajoissa, on sen järjestettävä hoito hankkimalla se muilta palveluntuottajilta. Hyvinvointialueesta annetun lain 9 §:ssä säädetään palvelujen tuottamisesta ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain 3 luvussa säädetään palvelujen hankkimisesta yksityiseltä palveluntuottajalta.”

HALI on tehnyt laittomista jonoista kantelun Valviralle. Kantelussa pyydetään Valviraa selvittämään, onko HUS selvittänyt huolellisesti kaikki käytettävissä olevat mahdollisuudet pysyä terveydenhuoltolain asettamissa hoitoon pääsyn määrärajoissa. Lisäksi selvitystä pyydetään siitä, mitkä ovat HUSin perustelut, jos se ei aio käyttää yrityksiä laittoman jonotilanteen purkuun.

Kantelu Valviralle HUSin ortopedian jonotilanteesta

kantelu_husin-ortopedian-jonotilanne_hali-ry_20230405.pdf, 153 kt, 11.4.2023

pdf