Hyvinvointialueen opas parempiin palveluihin kokoaa yhteen keskeiset tiedot, ratkaisut ja työkalut, joiden avulla sote-palveluja on mahdollista parantaa. Jotta sote-palvelut saadaan toimimaan kaikkialla Suomessa, tarvitaan uutta ajattelutapaa, laatu- ja kustannustiedon hyödyntämistä sekä uusia innovaatioita. 

Oppaassa kolme keskeistä asiaa sote-palvelujen kehittämisen kannalta ovat vuoropuhelu hyvinvointialueiden ja palveluntuottajien välillä, toimivat yhteistyömallit sekä palveluntuottajien vertailu. Palvelut saadaan toimimaan, kun otetaan käyttöön kaikkien parhaat kyvyt ja osaaminen. 

”Yritysten ja järjestöjen kanssa käytävä vuoropuhelu on ratkaisun avain. Siten syntyy yhtäältä ymmärrys alueen palvelutarpeista ja toisaalta voidaan haastaa yksityiset palveluntuottajat mukaan ratkaisemaan ongelmia”, HALIn sote-palvelujen kehittämisestä vastaava johtaja Eveliina Vigelius toteaa.  

Jo ennen sote-uudistusta on Suomessa otettu käyttöön monia toimivaksi osoittautuneita julkisen ja yksityisen yhteistyön malleja. Nyt uusien hyvinvointialueiden tulee rakentaa toimivat yhteistyömallit alueen palveluntuottajien kanssa. Toimivan yhteistyön lisäksi tarvitaan tietoa, jonka avulla palveluja voidaan vertailla. 

”On välttämätöntä selvittää hyvinvointialueiden itse tuottamien sote-palvelujen kustannukset ja muut keskeiset tiedot, kuten vertailukelpoinen jonotustilanne. Vain siten palveluntuottajia voidaan vertailla ja valita kussakin tilanteessa paras – olipa se julkinen, yritys tai järjestö”, Vigelius painottaa.  

Hyvinvointialueen opas parempiin palveluihin on jatko-osa keväällä 2022 julkaistulle Valtuutettu – sinä olet sote-uudistus -oppaalle.  

Hyvinvointialueen opas parempiin palveluihin

hali_hyvinvointialueenopasparempiinpalveluihin-web.pdf, 2 Mt, 19.4.2023

pdf