Työaika pitenee ensihoitopalvelualalla 1.2.2017 alkavan TES-kauden alusta. Viikkotyöaika pitenee kokoaikaisilla kuukausipalkkaisilla työntekijöillä 30 minuuttia. Uusi työehtosopimuksen mukainen enimmäistyöaika on 1.2.2017 alkaen kolmen viikon jaksossa 116 tuntia ja 15 minuuttia.

Ensihoitoalalla on monissa yrityksissä haettu aluehallintovirastolta työaikalain 14 §:n mukaista poikkeuslupaa pidempien työvuorojen käyttöön. Aluehallintovirasto myöntää luvan määräämillään ehdoilla. Tyypillisesti lupaa on haettu 24 tunnin pituisen työvuoron käyttöön ja lupaehdoissa on myös määrätty tasoittumisjakso, jonka kuluessa työajan tulee tasoittua työehtosopimuksen mukaiseen enimmäistyöaikaan. Tällä hetkellä enimmäistyöaika on kolmen viikon jaksossa 114 tuntia ja 45 minuuttia.

Jos poikkeuslupaehtojen alaisessa työssä halutaan ottaa käyttöön työehtosopimuksen mukainen työajan pidennys 1.2.2017 lähtien, eikä sitä ole voimassaolevan luvan ehdoissa vielä huomioitu, tulee työnantajan hakea voimassaoleviin poikkeuslupiin tältä osin muutosta aluehallintovirastosta. Työehtosopimuksella sovittu työajan pidennys ei tule automaattisesti voimaan poikkeusluvan alaisessa työssä, koska työaika perustuu aluehallintoviraston myöntämään poikkeuslupaan ja sen ehtoihin, eisuoraan työehtosopimukseen.

Lounais-Suomen aluehallintoviraston mukaan muutoksenhakuprosessi vastaa normaalia luvan hakuprosessia. Jos lupa on myönnetty vuoden 2016 aikana, eikä työnantajan toiminta ole muuttunut, kannattaa muutosta hakiessa viitata voimassaolevan luvan ehtoihin ja luvan hakemisen perusteluihin. Muutosta hakiessa on syytä esittää selkeästi, mihin luvan ehtoon muutosta haetaan. Työntekijäpuolen kuuleminen tulee muutosta hakiessa hoitaa normaaliin tapaan. Luvan hakemisen osalta kannattaa olla lisätietojen osalta yhteydessä suoraan Lounais-Suomen aluehallintovirastoon.

Lisätietoja:

Minna Elo, lakimies, Hyvinvointialan liitto p. 1728 5570