Oheisen raportin tavoitteena on antaa Hyvinvointialan liitto HALI ry:lle tilastollista taustatietoa sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalle (SoTe-alat) soveltuvia tutkintoja suorittaneista, opiskelijoista, koulutuksen vetovoimasta ja tutkinnon suorittaneiden työmarkkina-asemasta.

Ammatillinen koulutus on raportissa hieman enemmän tarkastelun kohteena, sillä hoiva-aloilla on kasvava puute ammatillisen koulutuksen saaneesta henkilökunnasta. Ammatillista koulutusta koskee myös viime hallituskaudella tehty uudistus sekä ny-kyhallituksen voimaan saattama oppivelvollisuusiän pidennys.
Raportin pääasialliset lähteet ovat Tilastokeskuksen koulutustilastot, opetushallitus OPH:n koulutustilastot (vipunen -tietokanta), työ- ja elinkeinoministeriö TEM:n työ-välitystilastot sekä Tilastokeskuksen kansantalouden tilinpito, työssäkäyntitilasto, pa-nos-tuotos –tutkimus ja yritystilastot.

Raportti on päivitystä vuonna 2019 ilmestyneelle raportille tuorein tilastotiedoin. Ra-portin tutkija Pekka Lith (Suunnittelu- ja tutkimuspalvelut Pekka Lith).