Vanhusten suojeleminen koronaviruksen aiheuttamalta covid-19-taudilta parhaalla mahdollisella tavalla on yhteinen tavoite yksityisissä ja julkisissa hoivakodeissa. On selvää, että ammattilaiset tekevät kaikkensa, että kuolemat voidaan minimoida. On myös rehellistä tunnustaa, että vaikka kaikki mahdollinen viruksen estämiseksi tehdään, ei sekään valitettavasti aina riitä.

Siksi on tärkeää, että asiakkaan palvelu- ja hoitosuunnitelmassa kuvataan ennakkoon hoitotahto sitä tilannetta varten, kun sairaanhoidon raskaimpia palveluita tarvitaan. Hoitolinjauksen päätökset on tehtävä hyvissä ajoin yhdessä ikääntyneen tai hänen läheistensä ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa vanhuksen omia toiveita ja elämänarvoja kunnioittaen. Yksilöllisesti valitun hoitolinjan selkeä dokumentointi helpottaa hoitohenkilöstön työtä, vähentää omaisten ahdistusta ja lisää vanhuksen hyvinvointia.

Hoitolinjan ratkaisuja tehdessä on korostettava, että kyse on hoidon tavoitteiden, keinojen ja painopisteen siirtämisestä hyvinvoinnista huolehtimiseen, ei hoidon huonontamisesta tai lopettamisesta. Jos sairaanhoidolliset toimenpiteet aiheuttavat enemmän kärsimystä kuin hyvinvointia, voi hoitolinjaus tarkoittaa elvytyksestä tai tehohoidosta pidättäytymistä. Oireita lievittävää ja vointia ylläpitävää hoitoa jatketaan ja tehostetaan niin kauan, kuin se edistää asiakkaan hyvinvointia. Tärkeintä on, että asiakasta voidaan hoitaa hänelle parhaalla tavalla.

Vanhuksen hoitotahtoa on kunnioitettava, vaikka luopuminen meistä läheisistä tuntuukin raskaalta. Vanhuksella on oikeus paitsi hyvään oireenmukaiseen hoitoon myös arvokkaaseen kuolemaan. Näin on esittänyt valtakunnallinen terveydenhuollon eettinen neuvottelukunta.

Itsekin paljon saattohoitopotilaita hoitaneena käyttäisin hoitolinjauksesta ilmaisua ”sallitaan luonnollinen kuolema”. Tämä ilmaisee mielestäni paremmin sen, mistä vaikeasti sairaan vanhuksen hoidon loppuvaiheen hoidossa on lopulta kysymys.

Myös geriatri Jaakko Valvanne on kehottanut kaikki ikääntyneitä ja vanhuksia tekemään oman hoitotahtonsa ja kertomaan, millaista elämää haluaa elää, kun sanoilla ei enää pysty itseään ilmaisemaan.