Tämän Nordic Healthcare Groupin ja BDO:n laatiman selvityksen tavoitteena on kuvata maakunnan sote-keskustoiminnan yhtiöittämisprosessi, sen toteuttaminen ja aikataulu. Selvityksessä tarkastellaan yhtiöittämisprosessin toiminnalliset, juridiset ja taloudelliset reunaehdot. Selvitys vastaa kysymyksiin, kuinka julkisen sektorin avoimille markkinoille tulevat sote-keskuspalvelut yhtiöitetään, mitä toimenpiteitä se edellyttää ja missä aikataulussa.