Neuvotteluissa sovittiin yleisen linjan mukaisista palkankorotuksista ja tekstimuutoksista.

Työterveyslaitoksen TES-pöydässä aikaansaatu neuvottelutulos on hyväksytty kaikkien osapuolten hallinnoissa. HALI edusti neuvotteluissa työnantajaa, työntekijäliittoja pöydässä ovat Ammattiliitto Jyty ry, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Juko ry, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry ja Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö SOTE ry

Uusi työehtosopimus on voimassa 1.4.2022–31.3.2024. Sopimuskausi on 1+1 vuotta ja päättyy 31.3.2024.

Jos sopimusosapuolet eivät pääse 15.2.2023 mennessä yksimielisyyteen toisen vuoden palkankorotuksista, sopimus voidaan irtisanoa päättymään 31.3.2023.

Sovitut palkankorotukset ovat yleisen linjan mukaiset. Henkilökohtaisia palkkoja ja taulukkopalkkoja korotetaan 1.6.2022 lukien yleiskorotuksella 1,3 prosenttia. Lisäksi toteutetaan 0,6 prosentin suuruinen paikallinen erä: työnantaja neuvottelee pääluottamusmiesten kanssa paikallisen erän kohdentamisen.

Ellei paikallisesta erästä päästä sopimukseen, työnantaja päättää 0,4 prosenttia paikallisen erän kohdentamisesta 31.10.2022 mennessä ja 0,2 prosenttia jaetaan yleiskorotuksena. Erä maksetaan 1.11.2022 palkanmaksun yhteydessä. Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen palkkioita korotetaan 1,9 prosenttia.

Toisen vuoden korotukset neuvotellaan 15.2.2023 mennessä.

Työehtosopimuksessa sovittiin myös tekstimuutoksista, kuten siirtymisestä viisipäiväiseen lomapäivälaskentaan arkipäivälaskennasta sekä perhevapaauudistuksesta.