Sosiaalialan Työnantajien ja Terveyspalvelualan Liiton jäsenet perustivat 3.6.2016 uuden yksityisen sosiaali- ja terveyspalvelualan liiton, Hyvinvointialan liitto ry:n. Uusi liitto aloittaa virallisesti toimintansa 1.1.2017.

Syntyessään Hyvinvointialan liittoon kuuluu noin 1500 yritystä ja yhteisöä. Yhteensä ne työllistävät lähes 75 000 ihmistä.  Liiton jäseniä voivat olla sosiaali- ja terveyspalveluja tarjoavat työnantajat sekä työnantajina toimivat sosiaali- ja terveysjärjestöt.

Liiton hallituksen puheenjohtajaksi on valittu Helsingin Diakonissalaitoksen Säätiön toimitusjohtaja Olli Holmström. Varapuheenjohtajiksi on valittu Suomen Terveystalo Oy:n toimitusjohtaja Yrjö Närhinen ja Attendo Oy:n viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Lauri Korkeaoja.

─ Tehokas yhteiskunnallinen vaikuttaminen edellyttää vahvaa ja yhtenäistä ääntä, jota kuunnellaan.  Tavoitteena on edistää suomalaisten hyvinvointia sekä luoda yksityisen ja kolmannen sektorin sosiaali- ja terveyspalveluille entistä paremmat toimintaedellytykset, Olli Holmström sanoo.

─ Uusi liitto kokoaa voimat ja on siten vahvana tukena myös sote-uudistuksen rakentamisessa. Palveluiden perusteellisessa uudistamisessa kannattaa ottaa kaikki resurssit käyttöön, Yrjö Närhinen huomauttaa.

─ Uusi aika edellyttää uusia rakenteita. Olemme luomassa ensimmäistä suomalaista työmarkkinajärjestöä, joka integroi laajasti sosiaali- ja terveydenpalvelujen sekä yksityisen ja kolmannen sektorin toimijat, linjaa Lauri Korkeaoja.

─ Sote-uudistus avaa markkinoita ja tekee sosiaali- ja terveyspalveluista entistä kiinteämmän kokonaisuuden. Uusi liitto syntyy oikeaan hetkeen, tähdentää EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies.

Sosiaalialan Työnantajat ja Terveyspalvelualan Liitto jatkavat operatiivista toimintaansa vuoden 2016 loppuun saakka. Liittojen toiminnot ja henkilöstö siirtyvät Hyvinvointialojen liittoon. Liittojen nykyiset toimitusjohtajat Tuomas Mänttäri ja Hanna-Kaisa Järvi jatkavat uuden liiton johtoryhmän jäseninä.

Hyvinvointialan liiton toimitusjohtajaksi valittiin 1.12.2016 alkaen Ulla-Maija Rajakangas.