Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusneuvotteluja jatkettiin 8.4.2020 Soten, JHL:n, Talentian ja Allianssin kanssa.

Hyvinvointiala HALI on tuonut TES-pöytään vastaantuloesityksiä työntekijöiden tärkeinä pitämiin tekstikysymyksiin. Työntekijäpuoli on luopunut osasta omia vaatimuksiaan, mutta monin osin näkemyserot ovat vielä suuria.

Toisin kuin joissain kommenteissa on esitetty, HALI ei tavoittele työsuhteiden ehtojen heikennyksiä. Tavoittelemme kuitenkin sitä, että kiky-työajanpidennyksen poistuessa sen vastineeksi saadaan kompensaatioita kuten kaikissa muissakin tämän TES-kierroksen ratkaisuissa.

Neuvotteluiden isoimmat haasteet liittyvät siihen, että hoiva-alan työntekijäliitot vaativat yhä olennaisesti muita TES-aloja korkeampia palkankorotuksia, vaikka koronakriisi on koko yhteiskuntaamme ja sosiaalipalvelualaa koskeva talouskriisi.

Neuvotteluita jatketaan pääsiäisen jälkeen.

31.3.2020 päättyneen TES:n työehtoja, kuten palkkoja ja työaikoja, noudatetaan edelleen ns. jälkivaikutuksen perustella.