Valtiovarainministeriön budjettiesityksessä (13.8.2020) sosiaali- ja terveysjärjestöiltä aiotaan ensi vuonna leikata peräti 127 miljoonaa euroa. Tämä tarkoittaisi joka kolmannen euron katoamista rahoituksesta. Myös sosiaali- ja terveysministeriön oma talousarvioehdotus leikkaisi järjestöiltä 70 milj. euroa eli lähes viidenneksen tämän vuoden rahoituksesta. Toteutuessaan leikkaukset vaikuttaisivat radikaalisti kaikkiin sosiaali- ja terveysjärjestöihin ja niiden edellytyksiin varmistaa riittävä tuki sitä tarvitseville.

– Järjestöt tarjoavat matalan kynnyksen apua, jolle on suuri tarve yhteiskunnassa muutenkin, mutta jota yhä useampi meistä tarvitsee koronaepidemian vuoksi poikkeuksellisen kuormittavassa tilanteessa. Esitetty kolmasosan leikkaus rahoitukseen olisi järisyttävän suuri. Järjestöjen tuottama panos hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen ja ongelmien ehkäisemiseen on moninkertainen verrattuna työhön panostettaviin varoihin, sanoo Hyvinvointiala HALI ry:n toimitusjohtaja Ulla-Maija Rajakangas.

HALIn mukaan valtioneuvoston on viipymättä etsittävä ratkaisut ja päätettävä niistä viimeistään budjettiriihessä yleishyödyllisten järjestöjen rahoituksen turvaamiseksi.

– Rahoituksen löytäminen on poliittinen päätös. Nyt testataan, onko puolueiden järjestömyönteisyys puhetta vai todellisia tekoja. Ratkaisumahdollisuuksia on useita: esimerkiksi arpajaisveroa voidaan laskea, avustettavan toiminnan piirissä olevia ja sinne perustellusti kuulumattomia kohteita voidaan siirtää valtion talousarviossa rahoitettavaksi ja aukkoa voidaan myös rahoittaa suoraan valtion budjetista. Veikkauksen edunvälittäjiä on tässä asiassa kohdeltava yhdenvertaisesti, sanoo HALI:n varapuheenjohtaja Riitta Särkelä.

– Sote-palveluista vastaavia järjestäjiä sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä vastaavia tahoja on kannustettava yleishyödyllisten järjestöjen vapaaehtoisen rahoituksen kehittämiseen. Kuntien toiminta-avustukset ovat edelleenkin järjestöille tärkeitä. Valmistelu on joka tapauksessa tehtävä tiiviissä yhteistyössä järjestökentän kanssa, muistuttaa Rajakangas.

Sosiaali- ja terveysjärjestöt ovat sote-kentän vanhimpia toimijoita.

Sosiaali- ja terveysjärjestöt ovat sote-kentän vanhimpia toimijoita.

Järjestöissä tehdään työtä paikallisesti ja alueellisesti, kuntien kumppanina sekä valtakunnallisesti. Tuhannet sosiaali- ja terveysjärjestöt toimivat esimerkiksi kansanterveystyössä, lastensuojelussa, päihde- ja mielenterveystyössä, vanhuspalveluissa ja vammaispalveluissa, kohtaamassa apua ja tukea tarvitsevia ihmisiä. Järjestöjen panos on korvaamaton osa suomalaista hyvinvointia.

Lisätiedot:

Riitta Särkelä, varapuheenjohtaja, Hyvinvointiala HALI ry, pääsihteeri, Ensi- ja turvakotien liitto, p. 050 63 663, riitta.sarkela@etkl.fi