Sote-uudistuksen ympärillä on käyty runsaasti keskustelua valinnanvapaudesta ja sen toteuttamisesta. Kolikon toinen puoli eli valinnanvapauspalveluita maakuntien liikelaitosten rinnalla tuottavat pk-yritykset ja vähän suuremmatkin yritykset ovat jääneet vähemmälle huomiolle.

Valinnanvapauden onnistuneen toteutuksen kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että kilpailun mahdollistavaa yrittäjäkenttää on riittävästi ja toimintaympäristö mahdollistaa yritysten toiminnan terveeltä ja taloudelliselta pohjalta.

Pk-yritysten hyvä maine houkuttelee asiakkaita

Pk-yritykset työllistävät paljon ja tuovat elinvoimaa paikkakunnan elinkeinoelämään eri toimialoilla. Myös sotessa näitä yrityksiä on paljon ja ne tarjoavat asiakkailleen pitkällekin erikoistuneita palveluja. Pk-yrityksillä on asiakasystävällinen ja palvelualtis maine, joka houkuttelee asiakkaita käyttämään niiden palveluita.

Sote-alan pk-yritykset ovat kohdanneet viime vuosina haasteita toimintaympäristön ollessa nopeassa muutoksessa. Julkinen sektori on pitänyt huolen siitä, että palveluita tuotetaan runsaasti kuntien omana toimintana ja esimerkiksi palveluseteli on levinnyt hitaasti. Julkisten hankintojen kilpailutuksissa hintataso on ollut laskusuuntainen ja hintaerot eri toimijoiden välillä ovat usein hyvinkin pieniä.

Asiakassetelin- ja henkilökohtaisen budjetin markkinat avautuvat

Valinnanvapaus avaa ensimmäisen kerran yksityisille toimijoille mahdollisuuden tuottaa julkisesti rahoitettuja perusterveydenhuollon palveluita. Sosiaalipalveluissa perustason palveluista on jo nyt ulkoistettu reilu kolmannes. Tämän osuuden arvioidaan kasvavan valinnanvapauden myötä. Samanaikaisesti nykyiset ostopalvelumarkkinat muuttuvat asiakassetelin ja henkilökohtaisen budjetin markkinoiksi. Kyse on siis vain osittain markkinoiden kasvusta.

Maakunta- ja sote-uudistuksen lisäksi pk-yrittäjien on varauduttava toisen tyyppisiin toimintaympäristön muutoksiin. Valinnanvapauden myötä palvelutuotannon toimintamallit tulevat muuttumaan ja mm. digitaalisten palvelujen käyttöönotto tulee nopeutumaan. Tämä vaatii pk-yrittäjiltä panostuksia ict-järjestelmiin ja osaamisen kehittämiseen. Tarvitaan siis aikaa ja rahaa, jotka ovat usein pk-yrittäjillä ”kortilla”.

Muutos on mahdollisuus

Jää nähtäväksi, millaiset pk-yritykset sitten perustavat vuonna 2021 sote-keskuksia. Pienimmillään sote-keskuksen on arvioitu olevan 4-5 henkilötyövuoden yksikkö, jonka väestövastuu on reilu 3 000 asukasta. Ei siis mikään suuren suuri yksikkö ja tietty minimikoko on oltava, jotta toiminta on potilasturvallista ja yksikkö pystyy vastaamaan alueensa asukkaiden moninaisiin tarpeisiin.

Suuressa sote-keskuksessa työntekijöitä voisi olla noin sata. Silloin puhuttaisiin esimerkiksi Helsingissä yhden väestörikkaan kaupunginosan sote-keskuksesta ja laajasta palveluvalikoimasta. Todennäköisesti koko ei tule olemaan ratkaiseva tekijä. Yhtä merkityksellistä tullee olemaan se, tuottaako yksikkö laadukkaita ja asiakkaiden kysyntää vastaavia palveluja asiakasystävällisesti ja potilasturvallisesti.

Muutos on aina mahdollisuus. Sote-muutos on pk-yrittäjille enemmän mahdollisuus kuin uhka.