Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta on saanut sote-uudistusta koskevan mietintönsä valmiiksi. Tulos on kaikin puolin huono suomalaisille. Mietinnössä rajataan tulevien hyvinvointialueiden mahdollisuuksia hyödyntää yrityksiä ja järjestöjä hoidon ja hoivan hankkimisessa alueensa asukkaille.

Tällä hetkellä yksityiset palveluntuottajat vastaavat noin viidesosasta julkisista sote-palveluista. Kokemukset ovat olleet hyviä: suomalaiset ovat päässeet nopeammin laadukkaaseen hoitoon. Hyvinvointialueilla ei olisi tätä samaa resurssia käytössään.

− On vaikea ymmärtää, miksi ihmisten hoitoon pääsyä ja mahdollisuutta hyvään hoivaan halutaan lainsäädännöllä vaikeuttaa. Jokaisen luulisi ymmärtävän, että ikääntyvässä Suomessa on yhä enemmän hoitotarpeita, sanoo Ulla-Maija Rajakangas, Hyvinvointiala HALIn toimitusjohtaja.

Perustuslaki ei vaadi rajaamaan yksityisten palveluntuottajien hyödyntämistä. Näin perustuslakivaliokunta totesi omassa lausunnossaan vajaa kuukausi sitten.

Sote-valiokunnalla olisi ollut kaikki mahdollisuudet parantaa hallituksen esitystä.

− Ainoa johtopäätös on, että tähän lopputulokseen päädyttiin ainoastaan ideologisista syistä. Haluttiin työntää yritykset syrjään. Kovin nurinkurista, kun yrityksiä hyödyntämällä on tähänkin saakka onnistuttu tarjoamaan kansalaisille toimivampia ja kehittyneempiä palveluita. Tästä kärsivät nyt tavalliset ihmiset. He, jotka ovat julkisten palvelujen varassa ja joilla ei ole mahdollisuutta työterveyshuoltoon tai vakuutukseen. Nyt he jonottavat entistä pidempään, päättää Rajakangas.