Korona-aikana työhyvinvointi ja työturvallisuus ovat nousseet sote- ja varhaiskasvatusalalla entistäkin tärkeämmiksi. Tietoa hyvistä työhyvinvoinnin ja -turvallisuuden kokemuksista ja käytännöistä on siksi tärkeää jakaa ja hyödyntää aloilla laajasti.

Tätä varten Hyvinvointiala HALI ry. järjesti keväällä 2021 jäsenilleen kyselykilpailun hyvistä työhyvinvoinnin ja -turvallisuuden käytännöistä.

Saadut vastaukset olivat ilahduttavia: työhyvinvoinnin ja -turvallisuuden merkitys aloilla on ensiarvoisen suuri. Vaikean valinnan jälkeen HALIn raati valitsi kolme voittajaa: Päiväkoti Siilinpiilon (Mäntyniemen Ikihonka Oy), Treili Oy:n ja Mehiläinen Oy:n. Näin saatiin voittajat sekä pienten, keskikokoisten että suurten jäsenorganisaatioittemme joukosta. HALI onnittelee voittajia!

Voittajat kertovat omista työhyvinvointikäytännöistään HALIn haastatteluissa:

Treili Oy kehittää yhteistoimintaansa Varpu-työryhmässä

Mehiläinen Oy:n henkilöstö saa matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita

Päiväkoti Siilinpiilossa kehitetään työhyvinvointia monin pienin ja suurin teoin

Työhyvinvoinnin dosentti kiittelee vastauksia

HALIn kilpailukyselyn vastauksista käy ilmi, että työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden käytäntöjen kenttä sote- ja vaka-aloilla on laaja. Käytössä on hyvin kirjava joukko erilaisia käytäntöjä, ja myös yksittäisillä työpaikoilla käytetään yleensä monia eri keinoja.

Selvästi suosituimpia työhyvinvointia parantavia käytäntöjä vastausten perusteella ovat työaikajoustot, virkistystilaisuudet ja liikunnan tukeminen. Avoin viestintä on tärkeässä asemassa niin työhyvinvoinnin kuin työturvallisuuden kannalta. Työturvallisuuden käytännöistä vastauksissa korostuvat aktiivinen kouluttaminen turvallisuusasioihin ja tilanteiden ennakointi.

Tampereen yliopiston työhyvinvoinnin dosentti Marja-Liisa Manka pitää HALIn kilpailukyselyn tuloksia ilahduttavina.

− Minusta on hienoa, että työhyvinvoinnin kehittäminen on ollut laaja-alaista. Niin työtä, työturvallisuutta, yhteisöllisyyttä kuin henkilökohtaistakin psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia on kehitetty, Manka kommentoi.

Erityisen tärkeinä hän pitää korona-aikana tehtyjä panostuksia työhyvinvointiin ja -turvallisuuteen. Pandemia-aikana yksityisellä sote- ja varhaiskasvatusaloilla on käytetty luovasti digitalisaation mahdollisuuksia ja järjestetty muun muassa yhteistä tekemistä etäyhteyksin.

− On ilahduttavaa, että HALIn sosiaali-, terveys- ja varhaiskasvatusalan jäsenyritykset ovat huolehtineet tärkeistä työhyvinvoinnin tekijöistä, yhteisöllisyydestä ja mielen hyvinvoinnista myös uusin keinoin, kuten virtuaalikahvihetkin ja etäharrastustoiminnalla. Työ ja virkistys on yhdistetty esimerkiksi järjestämällä etäpalaveri samalla ulkoillen. Uudet yhteydenpidon muodot ovat synnyttäneet hienoja, luovia ratkaisuja, professori Manka sanoo.