Hyvinvointiala HALI pitää Tehyn, Superin ja Erton väitteitä sote-yritysten pelisääntöjen vastaisesta toiminnasta negatiivisena yleistyksenä, joka ei vastaa toimialan tai nimettyjen yritysten tilannetta.

– On selvää, että alan toimijat kunnioittavat lakeja ja alan työehtosopimusta ja haluavat toimia niiden mukaisesti niin palkkausjärjestelmän kuin luottamusmiehen tiedonsaantioikeuksienkin kohdalla, toteaa työmarkkinajohtaja Tuomas Mänttäri HALIsta.

Esimerkiksi Verkkouutisissa 24.10. julkaistun uutisen taustalla lienevät muutamat yksittäistapaukset, joissa liikkeenluovutustilanteissa uuden palkkausjärjestelmän elementtien soveltamisneuvottelut eivät ole aina edenneet toivotun ripeästi.

– Nämä asiat on käyty yhdessä läpi ja varmistettu TES:n oikea soveltaminen. Myös luottamusmiehen tiedonsaannissa toimitaan luottamusmiessopimuksen mukaisesti, mutta tiedot pitää yksilön tietosuojan vuoksi luovuttaa siten, ettei luovutettavia palkkatietoja voida yhdistää yksittäisiin työntekijöihin, Mänttäri jatkaa.

Mänttärin mukaan on ikävää, että poikkeustilanteiden tai yksityiskohtiin liittyvien tulkintaerojen vuoksi luodaan mielikuvaa alan toimijoiden huonosta toimintakulttuurista. On kaikkien etu, että yhteistyö työnantajien ja työntekijöiden kesken toimii sekä yritystasolla että liittotasolla. HALI ja sen jäsentyönantajat pyrkivät tähän omassa toiminnassaan.