Työtuomioistuin tuomitsi 21.10.2019 Tehyn ja Superin Länsi-Pohjan alueen ammattiosastot työrauhavelvoitteen rikkomisesta hyvityssakkoon. Sakot ovat seurausta keväällä 2019 järjestetystä laittomasta ulosmarssista. Lisäksi ammattiosastojen emojärjestöjen Tehy ry:n ja SuPer ry:n katsottiin laiminlyöneen velvollisuutensa valvoa työehtosopimuksen työrauhavelvoitteen noudattamista.

Myös valvontavelvollisuuden laiminlyönnistä tuomittiin hyvityssakko. Työntekijäjärjestöt ja ammattiosastot velvoitettiin maksamaan työtaistelutoimenpiteen kohteeksi joutuneen työnantajan, Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:n, useisiin tuhansiin euroihin nousseet oikeudenkäyntikulut.

Hyvinvointiala HALI ry toimi työnantajan asiamiehenä tuomioistuinprosessissa. HALIn työmarkkinajohtaja Tuomas Mänttäri pitää yksimielistä ratkaisua odotettuna.

– Työrauhavelvoite on työehtosopimusten yksi keskeinen elementti. On tärkeää, että työtuomioistuin vahvisti asian ja laittoman työtaistelutoimenpiteen järjestäneet tahot tuomittiin hyvityssakkoon, Mänttäri toteaa.