Kunta-alan sote-sopimus ei muuta HALIn tämänhetkisiä TESejä. Yksityisen sosiaalipalvelualan TESin tulevista palkankorotuksista sovitaan maaliskuuhun 2023 mennessä.

HALIin on tullut kyselyitä siitä, vaikuttaako kunta-alan sote-sopimukseen syntynyt sopu HALIn nykyisiin TES-ratkaisuihin.

Ratkaisu ei muuta HALIn tämänhetkisiä TESejä. Ne ovat voimassa kesällä 2022 sovitun mukaisesti.

Yksityisen sosiaalipalvelualan TESissä on sovittu palkankorotukset vuodelle 2022 ja tulevista palkankorotuksista neuvotellaan maaliskuuhun 2023 mennessä.

Yksityisen terveyspalvelualan TESissä palkankorotusten taso on sovittu vuosille 2022 ja 2023.

Tulevissa HALIn neuvotteluissa kunta-alan ratkaisu on yksi tiedossa oleva taustatekijä samoin kuin vientiteollisuuden palkkaratkaisuiden kautta aikanaan määrittyvä yleinen palkankorotuslinja. Viennin neuvottelut ovat vielä kesken.

KT:n tiedotteen sote-sopimuksen sisällöstä voi lukea täältä.