Varhaiskasvatuspalveluiden tuottaminen palvelusetelillä on lähtenyt kehittymään nopeasti. Hyvä niin, sillä näin on voitu vastata perheiden palvelutarpeisiin. Perheiden arki sujuu paremmin, kun lapsien päivähoidon vuoksi ei tarvitse tehdä ylimääräisiä mutkia työmatkoihin tai pidentää lapsien hoitopäivän pituutta tarpeettomasti. Palvelusetelillä tuotettu palvelu on myös kunnan kannalta edullinen ratkaisu.

OAJ:n mukaan kunnat arvioivat, että yksityisen varhaiskasvatuksen laatu vaihtelee.

On hyvä muistaa, että kaikki varhaiskasvatusalan ammattilaiset koulutetaan samojen opetussuunnitelmien mukaisesti, samoissa oppilaitoksissa. Ammattitaito ei laske työnantajan, yksityisen tai kunnan, mukaan. Laadun arvioinnin pitäisi olla puolueetonta. Kunnat istuvat kahdella pallilla tuottaessaan ja järjestäessään palveluita yhtäaikaisesti.

Yksityinen tuottaa varhaiskasvatuspalveluita kunnan esittämien reunaehtojen mukaisesti. Jos kunta on päättänyt tilata yksityiseltä esimerkiksi erityistä tukea tarvitsevien lasten palvelut, voi yksityinen ne tuottaa. Palveluntuottajat eivät tätä valintaa tee.

Suomalainen yksityinen varhaiskasvatus edustaa Pohjoismaiden kärkeä.

Kunnat ja asiakasperheet ovat olleet tyytyväisiä yksityiseen varhaiskasvatuspalveluun.

Perheet valitsevat yksityisen vaihtoehdon mielellään, jos se vain on tarjolla.

Päivähoitoa tuottavat yritykset ja järjestöt ovat alan palvelutuotannon kehittämisen lisäksi rakentaneet ajanmukaisia ja työntekijöiden työtä tukevia toimitiloja kymmeniin kuntiin.

Yhteiskunnan ja päättäjien pitäisi olla hereillä tässä asiassa. Kaavoihin kangistuneen vanhakantaisen reviiriajattelun aika on ohitse. OAJ:n muutosvastarinta ja yksityisen varhaiskasvatuksen väheksyminen eivät tue varhaiskasvatuksen laadun ja sisällön kehittämistä eikä vastuullista verovarojen käyttöä.