HALI on tilannut selvitystyön Tampereen yliopiston gerontologian tutkimuskeskukselta. Selvityksen tarkoituksena on tuottaa tutkimustietoa, jonka avulla voidaan kehittää ratkaisuja sote-alan työvoimapulaan.

Sote-alan työvoimapula on HALIn jäsenten suurin haaste. Vanheneva väestö ja pienenevät työikäiset ikäluokat korostavat tarvetta löytää jokaiselle tehtävälle oikeat osaajat ja maksimoida digitalisaatiosta saatava apu. HALI haluaa varmistaa, että ikääntyvät saavat jatkossakin hyvää hoivaa elämänsä viimeisinä vuosina.

Hyvä hoiva edellyttää riittävää henkilöstöä, ja henkilöstön riittäminen puolestaan edellyttää työn tarkoituksenmukaista organisointia. Aiheen kartoittamiseksi HALI on tilannut selvitystyön Tampereen yliopiston gerontologian tutkimuskeskukselta.

Selvityksen tavoitteena on tuottaa kuvaavaa tutkimustietoa sekä tulevaisuuteen katsovia suosituksia ja skenaarioita. Selvitys keskittyy erityisesti seuraaviin kysymyksiin:

  • kuinka vastata nykyiseen ja tulevaisuudessa kasvavaan hoivan tarpeeseen työn optimaalisen organisoinnin avulla?
  • kuinka hoivatyön organisoinnissa voidaan ottaa huomioon teknologian kasvava merkitys?
  • minkälainen henkilöstörakenne tukisi parhaiten työn optimaalista organisointia tulevaisuuden haasteiden ja mahdollisuuksien valossa?

Selvitys koostuu HALIn hoivapalveluja tuottaville jäsenille lähetettävästä sähköisestä kyselystä, laadullisista haastatteluista sekä Delfoi-menetelmää hyödyntävistä tulevaisuusskenaarioista.

HALI on tutkimuksen pääasiallinen rahoittaja. Tutkimuksen rahoitukseen osallistuvat myös Attendo Oy, Esperi Care Oy, Foibekartano, Rinnekodit, Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry ja Vanhustyön keskusliitto – Centralförbundet för de gamlas väl ry.

Työ valmistuu vuoden 2023 loppuun mennessä.