Hyvinvointiala HALI ry, Ammattiliitto Jyty ry, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Juko ry, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry ja Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö SOTE ry pääsivät 14.3.2023 neuvottelutulokseen uudesta Työterveyslaitoksen työehtosopimuksesta. Neuvottelutulos on hyväksytty kaikkien osapuolten hallinnoissa.

Uusi työehtosopimus on voimassa 1.4.2023–31.3.2025.Sopimuskausi on 24 kuukautta.

Vuonna 2023 taulukkopalkkoja korotetaan 4 % 1.8.2023 alkaen (kustannusvaikutus 2,8 %). Lisäksi huhtikuun 2023 palkanmaksun yhteydessä maksetaan työntekijälle 400 euron kertaerä. Kertakorvaus maksetaan niille Työterveyslaitoksen työntekijöiden palkkausjärjestelmän piiriin kuuluville työntekijöille, joiden yhdenjaksoinen työsuhde on alkanut viimeistään 1.3.2023 ja on voimassa kertakorvauksen maksupäivänä. Kertakorvaus maksetaan huhtikuussa työpaikan normaalina palkanmaksupäivänä. Osa-aikaiselle työntekijälle kertakorvauksen määrä lasketaan sovitun työajan ja täyden työajan suhteessa 1.3.2023 tilanteen mukaisesti.

Vuonna 2024 taulukkopalkkoja korotetaan 3 % 1.6.2024 alkaen (kustannusvaikutus 2,1 %). Lisäksi toteutetaan 0,5 %:n suuruinen paikallinen erä: Työnantaja on vuorovaikutuksessa paikallisen erän kohdentamisesta pääluottamusmiesten kanssa ja kertoo pääluottamusmiehille tehdyistä päätöksistä. Työnantaja päättää paikallisen erän kohdentamisen ottaen huomioon palkkausepäkohdat ja palkkausjärjestelmän kehittäminen. Erä maksetaan 1.7.2024 palkanmaksun yhteydessä.

Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen palkkioita 1.8.2023 korotetaan 2,8 prosenttia ja 1.6.2024 korotetaan 2,6 prosenttia. Sovitut palkankorotukset ovat yleisen linjan mukaiset.