Terveyspalvelualan työehtosopimuksen sopimuskausi on päättynyt 31.3.2020. Päättyneen työehtosopimuksen mukaisia työehtoja noudatetaan kuitenkin edelleen jälkivaikutuksen perusteella.

Hyvinvointiala HALI ja Sote jatkoivat terveyspalvelualan työehtosopimusneuvotteluja 9.4.2020. HALI on pyrkinyt aktiivisesti vaikuttamaan siihen, että osapuolet lähentyisivät tekstikysymyksissä. HALI on myös tuonut neuvotteluihin useita vastaantuloesityksiä työntekijöille tärkeisiin kysymyksiin. Tekstitavoitteiden määrää onkin saatu tiivistettyä, mutta jäljellä on edelleen runsaasti avoimia kysymyksiä muun muassa palkkausjärjestelmää koskien.

Neuvotteluihin haasteita tuo lisäksi Soten korkeat palkankorotusvaatimukset. Liitot vaativat edelleen olennaisesti korkeampia palkankorotuksia kuin muilla työehtosopimusaloilla koronapandemian aiheuttamasta talouskriisistä huolimatta.

Neuvottelut jatkuvat pääsiäisen jälkeen.