Nuorten tulevaisuusraportin mukaan yläkoululaisten ja toisen asteen opiskelijoiden mukaan mieluisin ammattiala on terveydenhuolto. Neljänneksi mieluisimpana näyttäytyy sosiaalipalvelut. Hyvinvointiala HALIn osaamisesta ja hoivasta vastaava johtaja Arja Laitinen iloitsee tuloksesta, sillä näillä aloilla on tarjolla työtä nyt ja jatkossa, sukupuolesta riippumatta. Kummankin alan sijoitus on jopa noussut aiemmista vuosista. Raportin julkaisi Talous ja nuoret TAT 10.8.2020.

Työn merkityksellisyys kiinnostaa nuoria, joten ei ihme, että terveys- ja sosiaaliala on suosittu.

– Yksityisen hyvinvointialan yritykset ja järjestöt tarjoavat monipuolisia mahdollisuuksia kehittyä ja tehdä yhteiskunnallisesti merkityksellistä työtä, Arja Laitinen sanoo.

59% peruskoululaisista, 66% lukiolaisista ja 52% ammatillisista opiskelijoista haluaisi, että koulussa kerrottaisiin lisää työelämästä. Laitisen mukaan on tärkeää, että nuoret saavat realistisen ja monipuolisen kuvan työelämästä eri näkövinkkeleistä. Esimerkiksi yksityisellä hyvinvointialalla on tarjolla kiinnostavia töitä, joissa voi edetä mitä moninaisimpiin tehtäviin.

– Yksityisellä terveys- ja sosiaalialalla työntekijä kehittää ja kehittyy joka päivä. Alalla voi kehittää paitsi omaa osaamistaan myös toimialaa ja olla luomassa kokonaan uusia toimintamalleja koko yhteiskunnan hyväksi.Sote-alan yrityksissä ja järjestöissä tehdään maailman merkityksellisintä työtä ihmisten arjessa. Alalle tarvitaan rohkeita uudistajia ja kekseliäitä tekijöitä, Laitinen vinkkaa.

Sote-alan yrityksissä ja järjestöissä tehdään maailman merkityksellisintä työtä ihmisten arjessa.

Raportin mukaan TET-jaksojen merkitys ammatilliseen koulutukseen hakeutumisessa on laskenut. TET-jaksojen kehittäminen on välttämätöntä, jotta kaikilla nuorilla on mahdollisuus saada onnistumisen kokemuksia, jotka kantavat läpi elämän. Laitisen mukaan harjoittelujaksoihin on panostettava sekä työnantajana että työntekijänä.

– TET-jaksoilla kohtaamme tulevaisuuden tekijät. Uravalinta voi olla kiinni yhdestä meistä, meidän eleistämme ja ilmeistämme. Me tarvitsemme lisää hoiva-avustajia, lähihoitajia ja sairaanhoitajia, jotka ovat ylpeitä tekemästään työstä.