Monituottajuus sosiaali- ja terveyspalveluissa

Kilpailu kannustaa tuottavuuteen

Sosiaali- ja terveydenhuolto muodostavat yli puolet Suomen julkisista menoista. Julkisten sote-palvelujen saatavuus ei ole yhdenvertainen, ja kuntien tuottavuus on laskenut vuosi toisensa jälkeen. Kestävyysvaje syvenee, ja talouden kantokyky sote-kustannuksissa on ajautunut merkittäviin vaikeuksiin.

Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän uudistaminen on välttämätöntä. Monituottajuus on uudistuksessa ratkaisevassa roolissa. Monituottajuudella tarkoitetaan eri tuottajien yhteistyötä asiakasta koskevassa palvelukokonaisuudessa. Monituottajuus antaa kunnille mahdollisuuden ostaa palveluja myös ulkopuolisilta palveluntarjoajilta sen lisäksi, että kunnat tuottaisivat palvelut itse tai yhteistyössä muiden kuntien kanssa.

Suurin osa sosiaali- ja terveyspalveluistamme on julkisesti rahoitettuja. Valtaosa sote-palveluista myös tuotetaan tällä hetkellä julkisen palveluntuottajan toimesta.

Aitoon muutokseen päästään vain kilpailun mukanaan tuomalla vipuvoimalla.

Terve kilpailu edistää parhaita toimintatapoja ja luo nykyistä tuottavampaa ja asiakaslähtöisempää palvelua. Kilpailu tekee tilaa myös innovaatioille. Hyvin toimivat markkinat johtavat palvelun järjestäjän kannalta kustannustehokkaimpaan lopputulokseen.

Kilpailun avaaminen palvelujen tuotannossa ei muuta julkiselle sektorille kuuluvaa valtaa järjestämisessä tai järjestelmän hallinnoinnissa. Näin tulee jatkossakin olla. Järjestelmää säännellään, ohjataan, rahoitetaan ja valvotaan julkisesti.

Kilpailutilanne ei kuitenkaan ole useiden kansainvälisten esimerkkien tai tutkimusten mukaan sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotannolle vieras. Kilpailu parantaa tuottavuutta. Sosiaali- ja terveyspalvelut eivät ole tässä talouden lainalaisuudessa poikkeus, joten hyödynnetään monituottajuuden tarjoamia mahdollisuuksia myös sosiaali- ja terveyspalveluissa.