Tanskassa on ymmärretty, että vanhusten hoivaa ei voi pelkistää yhdeksi desimaaliksi, kirjoittaa HALIn johtaja Arja Laitinen.

Tanskassa pidetään 1. marraskuuta ennenaikaiset parlamenttivaalit. Gallupeja johtavat sosiaalidemokraatit ovat esittäneet mielenkiintoisen avauksen vanhusten hoivassa. Tanskassa pikkutarkka sääntely alkaa tulla tiensä päähän.

Vuodesta 2020 alkaen kolme tanskalaista kuntaa ovat saaneet ”vapaakunta”-oikeudet vanhusten hoivassa. Tämä tarkoittaa, että he saivat vapautuksen kaikista normeista ja raportoinnista ja saivat tehdä asiat parhaaksi näkemällään tavalla. Kokemukset ovat olleet hyviä, ja nyt Tanskan sosiaalidemokraatit haluavat purkaa turhaa sääntelyä lisää ja antaa lisää vapauksia.

Tanska antoi kunnille sekä vastuuta että vapautta. Tanskassa on ymmärretty, että vanhusten hoivaa ei voi pelkistää yhdeksi desimaaliksi, jota AVIn tarkastaja valvoo. Tämän ajattelumallin toivoisi rantautuvan Suomeenkin.

Tanskassa uutisoitiin aiheesta vuonna 2020 esimerkiksi täällä.