Yksityisen sosiaalipalvelualan TES-osapuolet HALI, Sote, JHL, Talentia ja Allianssi ovat tänään hallinnoissaan vahvistaneet 23.6. saavutetun neuvotteluratkaisun. Myös OAJ:n kanssa tehtävän varhaiskasvatuksen opettajia koskevan liityntäpöytäkirjan jatkamisesta on sovittu.

Ratkaisu perustuu TES-kierroksen yleiseen linjaan, mutta nostaa silti merkittävästi toimialan kustannuksia sopimuskauden aikana.

Viikoittainen 30 minuutin kiky-työajanpidennys poistuu 31.8.2020 tai lähinnä ko. ajankohtaa alkavan työvuoroluettelon alusta alkaen.

Palkkausjärjestelmää kehitettiin kannustavaan suuntaan selkeyttämällä etenkin tehtäväkohtaisen lisän kriteeristöä. TES:in teksteihin tuli muutoksia muun muassa työaikamääräysten, vaihtelevan työajan arkipyhälyhennyksen ja henkilökohtaisen avustajatoiminnan osalta. Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen palkkioita nostettiin. Vuosilomissa siirrytään viisipäiväiseen lomaviikkolaskentaan siirtymäajan jälkeen.

Osa palkankorotusvarasta suunnattiin alimpiin taulukkopalkkoihin, jotta palkkaeroa kunnan palkkatasoon pienennetään sovitusti ja samalla pidetään huolta alan houkuttavuudesta osaavasta työvoimasta kilpailtaessa.

Sopimuskausi 25 kuukautta 1.4.2020 – 30.4.2022:

1.8.2020 1,3 % palkkojen yleis- ja taulukkokorotus
31.8.2020 1,3 % palkkakustannusten kasvu KiKy-työajanpidennyksen päättymisen johdosta

Vuonna 2020 palkkakustannukset kasvavat yhteensä 2,62 %.

1.7.2021 1,5 % palkkojen yleis- ja taulukkokorotus
1.9.2021 Kunkin vaativuusryhmän alarajan taulukkopalkkoihin tulevat seuraavat korotukset:

  • Lähihoitajatasosta ylöspäin C – F ryhmissä alarajan taulukkopalkkoihin 0 vuoden palveluslisäportaassa 2 %, 5 vuoden palveluslisäportaassa 1,1 %, 8 vuoden palveluslisäportaassa 0,7 % ja 11 vuoden palveluslisäportaassa 0,5 %. Muun Suomen C-ryhmän alaraja nostetaan G18C luokasta G19C luokkaan.
  • Lyhyemmän koulutuksen A ja B ryhmissä alarajan taulukkopalkkoihin 0 vuoden palveluslisäportaassa 1,1 %, 5 vuoden palveluslisäportaassa 1,2 %, 8 vuoden palveluslisäportaassa 1,1 % ja 11 vuoden palveluslisäportaassa 1,1 %.

Suurimmillaan taulukkopalkkojen korotukset ovat 2 %, toimialan keskiarvon ollessa n. 0,60 %.

Vuonna 2021 palkkakustannukset nousevat suurimmillaan 3,53 %, toimialan keskiarvon ollessa 2,11 %.

Vaikutukset koko 25 kk sopimuskauden osalta:

  • työnantajan palkkakustannusten nousu on Kiky-työajanpidennys huomioituna suurimmillaan 6,24 %, toimialan keskiarvon ollessa 4,78 %.
  • työntekijöiden palkkojen nousu koko sopimuskauden osalta on suurimmillaan 4,88 %, toimialan keskiarvon ollessa 3,44 %

Webinaari yksityisen sosiaalipalvelualan neuvottelutuloksesta 29.6. klo 12

Tutustu webinaarin kirjalliseen aineistoon tästä