Tähän on koottu usein kysyttyjä kysymyksiä ja vastauksia, jotka koskevat yksityisten palveluntuottajien sopimusten siirtymistä kunnilta hyvinvointialueille 1.1.2023.

 

Kysymys: Pitääkö siirtyvien sopimusten kohdalla noudattaa hankintalakia?

Vastaus: Kyllä. Sopimukset siirtyvät sellaisinaan. Hankintalakia tulee soveltaa hyvinvointialueiden hankintatoimintaan ja siirtyviin sopimuksiin. Sopimusmuutostilanteissa tulee lisäksi noudattaa sotejärjestämislakia. 

Kysymys: Palveluntuottajalla on usean samaan hyvinvointialueeseen kuuluvan kunnan kanssa sopimuksia. Niissä on eri hinnat. Kaikki sopimukset siirtyvät hyvinvointialueelle. Voiko hyvinvointialue päättää ottaa vain halvimman sopimuksen tai edellyttää palveluntuottajaa tuottamaan kaikki kyseiset sopimukset halvimmalla hinnalla? 

Vastaus: Ei. Hyvinvointialue noudattaa sille siirtyviä sopimuksia huomioiden hankintasopimuksen laajuus ja sen hinnat.  Siirtyvät sopimukset voivat olla eri hintaisia, jolloin hyvinvointialueella voi olla useita erilaisia sopimuksia saman tai eri palveluntuottajien kanssa eri hinnoilla. Kuitenkin moni kunta on jo useamman vuoden ajan ottanut sopimuksissa huomioon sote-uudistuksen. Jos sopimuksissa siis on hankintalain mukaisesti sovittuja muutosmekanismeja varautuen hyvinvointialueiden tuloon, silloin niitä noudatetaan. 

Kysymys: Entä, jos samalle hyvinvointialueelle on siirtymässä eri palveluntuottajien sopimuksia samassa palvelussa. Voiko hyvinvointialue poimia sopimuksista ”parhaat”?

Vastaus: Ei. Sama vastaus kuin edelliseen kysymykseen. Hyvinvointialue ei voi vaatia tuottajaa tuottamaan kaikkia sopimuksia alimman hinnan tai muutoin hyvinvointialueelle edullisimpien ehtojen mukaisesti, ellei tilannetta ole otettu sopimuksissa jo etukäteen huomioon. Sote- ja pela-sopimukset sekä kunnista, kuntayhtymistä, erityishuoltopiireistä että sairaanhoitopiireistä siirtävät yleisseuraantona. Näin ollen hyvinvointialue ei voi kieltäytyä ottamasta sopimusta vastaan.

Kysymys: Voiko hyvinvointialue halutessaan irtisanoa sopimukset? 

Vastaus: Sopimusehtojen ja hankintalain mukaisesti. Tällöin hyvinvointialue kilpailuttaa palvelutarpeensa mukaiset hankinnat uudelleen. 

Kysymys: Palveluntuottajalla on sopimus kunnan kanssa. Sopimus siirtyy hyvinvointialueelle. Voiko hyvinvointialue vaatia palveluntuottajaa tuottamaan palvelut koko hyvinvointialueelle, vaikka ennen asiakaskuntana on ollut vain kunnan asukkaat?

Vastaus: Ei. Hyvinvointialue ei voi laajentaa sopimusalaa sopimuksessa sovitun ulkopuolelle. Hankintasopimuksen kohteen ja laajuuden ulkopuolinen hankinta olisi laiton suorahankinta. Hankintasopimuksen muuttaminen sopimuskauden aikana hankintalain 136 § sitoo aina. 

 

Katso myös Kuntaliiton Julkisten hankintojen neuvontayksikön vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin.