Tulevan vuoden ay-koulutuksista on sovittu yhdessä TESien sopimusosapuolten kesken.

Kaikilla HALIn työehtosopimusaloilla hyväksytään vuosittain kalenterivuodeksi kerrallaan työnantajan tuen piiriin kuuluvat ammattiyhdistyskoulutukset. Sosiaalipalvelualan TESin koulutussopimuksen 4 §:ssä, terveyspalvelualan TESin koulutussopimuksen 3 §:ssä, sosiaalialan järjestötyön TESin koulutussopimuksen 4 §:ssä ja ensihoidon TESin 23 §:ssä on määritelty edellytykset, joilla työntekijä voi osallistua ammattiyhdistyskoulutukseen.

Lähinnä luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille suunnattujen kurssien palkanmaksun ja kursseille osallistumisen periaatteet ovat työehtosopimusten liitteenä olevassa koulutussopimuksessa.

Eräät kurssit ovat jakautuneet kahteen jaksoon, jotka yhdessä muodostavat kurssin. Toisissa kursseissa on useampia osia, joista kukin muodostaa oman osakokonaisuuden omine ilmoittautumisineen.

Ammattiyhdistyskoulutukseen ilmoittaudutaan kyseisen kurssin järjestäjälle.

Alla on lueteltu palkanmaksun piiriin hyväksytyt ammattiyhdistyskurssit.

 

Yksityinen sosiaalipalveluala

Yksityisen sosiaalipalvelualan kursseista on sovittu sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen allekirjoittajajärjestöjen kanssa:

Soten

JHL:n

Talentian

Salli/Jytyn

Sekä varhaiskasvatuksenopettajien liitepöytäkirjan solmineen OAJ:n kanssa.

Terveyspalveluala

Terveyspalvelualan ammattiyhdistyskoulutuksesta on sovittu Soten kanssa

sekä Terveyspalvelualan Unionin Terveyspalvelualan rinnakkais-TESin osalta

JHL:n

Talentian ja

Jytyn kanssa.

Sosiaalialan järjestöt

Sosiaalialan järjestötyötä koskevan työehtosopimuksen ammattiyhdistyskoulutuksesta on sovittu ERTO:n kanssa.

Ensihoito

Tehyn kanssa kursseista on sovittu ensihoitopalvelualalle.