Digitalisaation edistämisestä on laaja yhteisymmärrys. Ymmärrämme digitalisoinnin mahdollisuudet ja välttämättömyyden. Digitaaliset ratkaisut ovat muuttaneet toimintatapoja ja palveluita jo useilla toimialoilla, erityisesti tietointensiivisillä palvelualoilla.

Ministeri Kiuru esitteli hiljattain keinot vastata vanhuspalvelujen henkilöstömitoituksen nostosta seuraaviin rahoitustarpeisiin. Yhdeksi neljästä merkittävästä rahoituslähteestä hän nosti esiin digitalisaation hyödyntämisen sosiaali- ja terveydenhuollossa. Noin 15 miljoonaa euroa katsotaan löytyvän vuoteen 2023 mennessä seuraavasti:

• Hyödynnetään tietoa johtamisessa nykyistä paremmin
• Lisäämällä sähköistä asiointia ja omahoitoa
• Lisätään etävastaanottojen määrää
• Tuodaan uusia digi- ja teknologiaratkaisuja hoivapalveluihin

Digitalisaation nostaminen yhdeksi hoivamitoituksen rahoituslähteeksi on myönteistä. Uudet teknologiat ja digitaaliset palvelut mahdollistavat uusia toimintatapoja, henkilöstöresurssien käytön optimointia ja uudelleen kohdentamista ja palveluprosessien systematisointia. Ennen kaikkea ne luovat edellytyksiä työn tuottavuuden kasvattamiselle.

Toimintojen tehostuminen noin 15 miljoonalla eurolla vuoteen 2023 mennessä on maltillinen tavoite. Erilaiset arviot digitalisaation hyödyistä toimialalle liikkuvat usein sadoissa miljoonissa euroissa. Tällöin edellytyksenä on kuitenkin tekoälyn, uusien teknologioiden ja selvästi nykyistä kehittyneempien tietojärjestelmien hyödyntäminen sekä toimintatapojen uudistaminen ja omaksuminen. Tämän tason muutokset vaativat paitsi aikaa, myös mittavia investointeja.

Tehostamistavoitteessa on varmasti pyritty olemaan realistisia ja ottamaan huomioon toimialan digikehityksen vaihe sekä lähivuosina etenkin kuntasektoria rasittavat rakenteelliset ja sisällölliset uudistukset. Maltillinen tavoite viestii kuitenkin palvelujen ja toimintamallien jatkuvasta kehittämisen merkityksestä sekä siitä, että asioiden uudistamisen ja kehittämisen ei tarvitse aina perustua uraauurtaville innovaatioille.

Digitalisaation ja uusien teknologioiden hyödyntäminen ja niiden mahdollistamat toimintatapojen muutokset ovat iso mahdollisuus sosiaali- ja terveydenhuollossa. Tavoitteellista työtä asioiden edistämiseksi ja mahdollistamiseksi on tärkeä jatkaa määrätietoisesti. Jotta pystymme vastaamaan ikääntyvän väestön kasvaviin palvelutarpeisiin ja tarpeiden kasvun myötä syntyviin työvoiman saatavuuden ja taloudellisten resurssien riittävyyden paineisiin, on meidän kyettävä toimimaan uusilla ja nykyistä selvästi tehokkaammilla tavoilla.