Sote-alan yritykset ovat yhteiskunnallisia toimijoita, joiden tehtävänä on luoda parempaa terveyttä ja hyvinvointia Suomeen. Menestyäkseen tässä tehtävässä niiden on pakko pyrkiä kaikessa toiminnassaan laatuun, avoimuuteen ja asiakaslähtöisyyteen. Vain positiivisella palveluasenteella ja asiakasarvon muodostumisella yrityksessä voi syntyä kannattavaa kasvua ja arvoa myös omistajille.

Hyvästä hoidosta ja hoivasta ei voi yksikään yritys tinkiä, sillä se on niiden olemassaolon edellytys. Paras hoivan ja hoidon laadun määrittäjä on asiakas tai hänen läheisensä. Yritykset ovat aina vastuussa asiakkailleen: hoivakodeissa asuville ihmisille, läheisille, viranomaisille ja palvelun tilaajille. Jos palvelu huonoa, asiakkaat kaikkoavat ja maine kärsii.

Yritysten ja organisaatioiden on pidettävä huolta ihmisistä, johtamiseen on panostettava ja luottamus on ansaittava joka päivä uudelleen. Näin on kaikkien menestyksestä haaveilevien tai jo menestyneiden toimijoiden, yksityisten ja julkisten tehtävä.

Hoiva- ja terveysyhtiöt ovat tulevaisuuden avaintoimiala, kuten Juhana Vartiainen blogissaan kirjoittaa. Hoiva- ja terveysyhtiöissä tapahtuvaa innovaatiotoimintaa kannattaisi hyödyntää enemmän koko suomalaisen yhteiskunnan hyväksi, aivan kuten muillakin toimialoilla tehdään. Palveluiden laadulle ja saatavuudelle tekee hyvää terve, avoin tuottajien välinen kilpailu, joka kannustaa kaikkia toimijoita kehittämään toimintaansa.

Yhteistyöllä turvataan palvelut kaikille

Julkisten ja yksityisten toimijoiden yhteistyö on se taika, jota tarvitaan turvaamaan meidän kaikkien hyvä hoito ja hoiva myös tulevaisuudessa. Tekemällä yhteistyötä voimme hyödyntää kaikki olemassa olevat tilat, koneet, laitteet, teknologiat ja muut resurssit niin, että varmistamme toimivat ja asiakkaita lähellä olevat julkiset palvelut. Esimerkiksi hallituksen lupaama viikon hoitotakuu olisi toteutettavissa jo nyt, jos yksityisen resurssit otettaisiin käyttöön.

Digitaalinen murros on toteutettavissa myös sote-palveluissa. Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän toimitusjohtaja Marina Erhola on arvioinut, että yksityinen toimija on paras kumppani kehittämään digitaalisia palveluja, joita väestön palveluiden turvaamiseksi tarvitaan.

Yksityinen tuottaa jo nyt satojatuhansia digivastaanottoja vuodessa ja kasvuvauhti on kova. Esimerkiksi puhelimen sovelluksen kautta toteutettavat chat-vastaanotot ovat nopeampia, edullisempia, ympäristöystävällisempiä ja saatavuudeltaan yhdenvertaisempia, kuin tavalliset lääkärikäynnit. Aivan kuin pankit toivat aikoinaan palvelunsa meidän kaikkien koteihin, on se mahdollista myös sote-palveluissa.

Palvelutarpeiden kasvaessa ratkaisu on yhteistyö – ei vastakkainasettelu julkisen ja yksityisen, työnantajien ja työntekijöiden välillä. Vähäisiä resursseja ei kannata tuhlata vaan vaalia. Jokaisella meistä on oikeus saada hoitoa ja hoivaa oikea-aikaisesti ja sujuvasti.

Ikääntyneiden hoivan haasteet ovat meidän kaikkien haasteita: ei pelkästään julkisen tai yksityisen sektorin tai järjestöjen; ei pelkästään valtiontalouden tai oman talouden; ei pelkästään palvelun tuottajan tai palvelun käyttäjän. Olennaista on, että ongelmiin puututaan määrätietoisesti ja kun tilanne vaatii, tehdään riittäviä toimenpiteitä, joka tasolla. Suomessa ikääntyneiden hoivalle asetetaan korkeat laatukriteerit ja yksityisissä sote-yrityksissä toteutetaan kymmeniä tuhansia hyviä hoivavuorokausia joka ikinen päivä.