Hyvinvointialan eettiset ohjeet

  1. HALI ry ja jäsenyhteisöt sitoutuvat ihmisarvoiseen hoivaan ja henkilöstön hyvinvoinnista huolehtimiseen.
  2. Jäsenyhteisömme ovat hyvän hoidon ja hoivan asiantuntijoita. Tämä asiantuntemus ohjaa niiden jokapäiväistä toimintaa.
  3. Jäsenyhteisömme toimivat avoimesti ja läpinäkyvästi.
  4. Jäsenyhteisömme sitoutuvat toimialallaan yleisesti hyväksyttyihin ja käytettyihin hoidon ja hoivan käytäntöihin.
  5. Jäsenyhteisömme noudattavat lakia ja säädöksiä ja toimivat sujuvassa ja tiiviissä yhteistyössä palvelun järjestäjän ja viranomaisten kanssa.
  6. Jäsenyhteisömme varmistavat säännöllisen ja todenmukaisen palautteen saamisen sekä asiakkailta, henkilöstöltä että muilta sidosryhmiltä ja parantavat toimintaansa palautteen perusteella.
  7. Jäsenyhteisömme puuttuvat määrätietoisesti toiminnassaan esiintyviin poikkeamiin ja ongelmiin ja korjaavat ne. Omavalvontasuunnitelmat ovat tehokkaassa käytössä ja ohjaavat jokapäiväistä työtä.
  8. Jäsenyhteisömme ovat sitoutuneet edellyttämään esimiehiltä ja työntekijöiltä sellaisen toimintakulttuurin ylläpitoa ja kehittämistä, joka tukee hyvää hoitoa ja hoivaa sekä hyvää työilmapiiriä.
  9. Jäsenyhteisömme viestivät näistä ohjeista ja periaatteista ja edellyttävät näiden noudattamista esimiehiltä ja työntekijöiltä.
  10. Jäsenyhteisömme toimivat yhtenäisesti terveen kilpailun puolesta edistämällä kestäviä hankintoja ja asianmukaista ostokulttuuria. Tavoitteena on toimialan jatkuva kehittäminen yhteistyössä sidosryhmien kanssa.