Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL on ilmoittanut laajoista raideliikenteeseen vaikuttavista poliittisista lakoista. Juna-, metro- ja raitiovaunuliikenne keskeytyy päiväksi torstaina 14. joulukuuta. Alustavien tietojen mukaan myös linja-autoliikenteessä tulee olemaan häiriöitä. Lakoilla voi olla vaikutuksia myös HALIn jäsentyönantajiin.

Lakon ensisijaiset vaikutukset liittyvät työntekijöiden pääsyyn työpaikoille. Keskeytyksen pitkittyessä se saattaa myös muulla tavalla häiritä normaalin toiminnan järjestämistä.

Kukin työntekijä on itse vastuussa siitä, että pääsee kotoaan työpaikalle. Jos tämä estyy julkisen liikenteen lakon takia, työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvollisuutta esteen ajalta.

On kuitenkin hyvä ensisijaisesti pyrkiä löytämään muita vaihtoehtoja kuin palkan vähentäminen. Työnantaja ja työntekijä voivat esimerkiksi sopia lomapäivien tai muiden ansaittujen vapaiden käyttämisestä, tai vähentää liukuvan työajan saldoaan tai sopia muutoksia työvuoroihin. Työnantaja voi myös sopia työntekijän kanssa etätyön tekemisestä, jos se on työnantajan toiminnan ja kyseisen yksilön työtehtävien kannalta perusteltua.

Lisätiedot

Virtanen Kati

Kati Virtanen

Työmarkkinajohtaja

0406798787

Lisätiedot