Naisten Linja ja Ammattiliitto Pro ovat julkaisseet tänään 28.11.2023 ohjeen lähisuhdeväkivaltaa kokevien tukemiseksi työpaikoilla. Ohje on suunnattu erityisesti työsuojelun yhteistoimintahenkilöille ja esihenkilöille, mutta se on kaikkien työyhteisön jäsenten hyödynnettävissä. HALI on mukana ohjeen jakamisessa sekä tietoisuuden lisäämisessä. 

Tavoitteena on lisätä työyhteisöissä tietoisuutta lähisuhdeväkivallasta ja tarjota konkreettisia välineitä väkivallan kohteeksi joutuneiden tukemiseksi. Joka kolmas nainen ja joka kuudes mies on kokenut fyysistä parisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa Suomessa. Tätä ei kuitenkaan monilla työpaikoilla osata välttämättä käsitellä. 

Työnantajalla on työturvallisuuslain mukaan velvollisuus huolehtia siitä, että työntekijät voivat tehdä työtään terveellisesti ja turvallisesti. Työnantajan tulee kartoittaa työhön liittyvät vaarat, ja vaarojen arvioinnissa voidaan huomioida myös lähisuhdeväkivallan uhka, esimerkiksi lisääntyneen etätyön myötä. 

”Uusi ohje tarjoaa käytännön työkalun työyhteisöille lähisuhdeväkivallan tunnistamiseen ja vaikeassa tilanteessa olevien työyhteisön jäsenten tukemiseen. Haluamme edistää turvallisia työympäristöjä, joissa jokainen voi kokea olonsa turvalliseksi ja tuetuksi ”, sanoo HALIn johtava juristi Anna Hakola

Ohjeen löydät tämän uutisen liitteenä sekä nettisivuiltamme


Ohje lähisuhdeväkivaltaa kokevan kohtaamiseen työpaikalla

lahisuhdevakivaltaa-kokevan-kohtaaminen-tyopaikalla.pdf, 97 kt, 27.11.2023

pdf