Vanhustenhuollon ongelmat ovat puhuttaneet koko Suomea. Esiin on tullut asioita, joita ei olisi saanut tapahtua. Virheitä on tehty ja laiminlyöntejä on tapahtunut. Toiminnassa on ilmennyt ongelmia niin palvelutuotannossa, valvonnassa kuin hankintojen toteuttamisessa.

HALI odottaa, että toimenpiteisiin virheiden korjaamiseksi ryhdytään välittömästi. HALI ei voi hyväksyä sopimusten rikkomista tai muutakaan huonoa toimintaa.

Valitettavasti keskustelu vanhushoivan tilasta kuohui joiltain osin pahasti yli. Syntyi syyllistämisen ja jopa vihapuheen kulttuuri. Sitäkään emme hyväksy. Nyt ei tarvita syyllisten etsimistä vaan ratkaisuja hyvän vanhustenhoivan turvaamiseksi. Tiedostamme, ettei ole olemassa yhtä tai kahta ratkaisua, vaan tarvitaan useita erilaisia toimenpiteitä tilanteen korjaamiseksi ja luottamuksen palauttamiseksi. On puututtava ongelmien juurisyihin.

Suomen vanhustenhuollon tila on kokonaisuutena ja keskimäärin parempi kuin koskaan.

Kaikilla tulee olla oikeus hyvään hoivaan ja hoitoon nyt ja tulevaisuudessa. Meidän on voitava luottaa siihen, että näin tapahtuu. Tämä on kaikkien poliittisten päättäjien, virkamiesten ja hoiva-alalla työtä tekevien sekä palveluntuottajien vastuulla. Tarvitsemme eri sidosryhmien hyvää yhteistyötä vanhustenhuollon palveluiden saatavuuden ja laadun parantamiseksi sekä tulevaisuuden haasteisiin vastaamiseksi.

HALI on omalta osaltaan tarttunut asiaan ja aloittanut toimenpiteet luottamuksen palauttamiseksi. Olemme rakentamassa toimenpidelistaa ongelmien ratkaisemiseksi yhdessä työntekijäliittojen kanssa. Osallistuimme ministeri Saarikon koollekutsumaan vanhustenhuollon kehittämisen työkokoukseen 1.2.2019. Siellä laadittiin 25 kohdan toimenpidelista, johon kaikki osallistuneet tahot sitoutuivat – myös HALI.

HALIn edeltäjissä (Sosiaalialan Työnantajat ja Terveyspalvelualan Liitto) on ollut käytössä vastuullisen liiketoiminnan periaatteet. HALI päivittää nämä periaatteet ja työstää niistä alan yhteisen ohjeistuksen. Odotamme, että jäsenyhteisömme sitoutuvat siihen. Tämä on hyvä alku ja työ jatkuu.

Suomessa on kymmenien vuosien ajan tiedetty väestömme ikärakenteen muutoksen aiheuttamat haasteet: huoltosuhteen heikkeneminen, sote-menojen kasvu, ongelmat työvoiman saatavuudessa. Syntyvyyden lasku ja työperäisen maahanmuuton pienuus ja siihen liittyvä tarveharkinta vaikeuttavat omalta osaltaan tilannetta. Nyt on pystyttävä keskustelemaan kiihkottomasti näistä suuren luokan haasteista ja etsittävä ratkaisuja niihin.

Ensin on määriteltävä hyvän hoidon ja hoivan sisältö ja laatukriteerit sekä se, kuinka niitä mitataan ja todennetaan. HALIn omia ratkaisuesityksiä tämän päivän ja tulevaisuuden haasteisiin on esitelty vaaliohjelmassa, joka julkaistiin vaalistartissa 13.2.2019.

Olemme avoimia erilaisille ratkaisuehdotuksille ja valmiita rakentavaan yhteistyöhön myös jatkossa.

Toivon kaikille jaksamista ja luottamusta tulevaan. Yksityisellä hyvinvointialalla tehdään tärkeää työtä, jota ilman suomalainen yhteiskunta ei pärjää. Hoivaa tehdään arjessa, joka päivä. Meitä kaikkia tarvitaan. Nyt ehkä enemmän kuin koskaan.

Ulla-Maija Rajakangas
toimitusjohtaja, Hyvinvointiala HALI ry