Kunnallinen työterveyshuolto on tilastollinen raportti kunnallisten työterveyshuollon liikelaitosten ja yhtiöiden toiminnasta kuntalain mukaisen siirtymäajan jälkeen. Raportin tarkoituksena on tuottaa kattavaa ja ajantasaista tilastotietoa kuntaorganisaatioiden työterveyshuollon liikelaitoksista, yhtiöistä ja toiminnassa tapahtuneista organisaatiomuutoksista.