HALIn tekemän selvityksen mukaan varhaiskasvatus kuntien omissa yksiköissä on paikoitellen lähes puolet kalliimpaa kuin sama palvelu yksityisissä päiväkodeissa. Kunnat määrittelevät varhaiskasvatuksessa käytettävän palvelusetetelin arvon niin alhaiseksi, että yritysten toiminta on vaarantunut. Palvelusetelin liian matala arvo heikentää etenkin alle 3-vuotiaiden oikeutta turvalliseen varhaiskasvatukseen. 

Hyvinvointiala HALI ry vertaili yksityisen ja julkisen varhaiskasvatuksen kustannuksia. HALIn tavoitteena on edistää julkisen ja yksityisen varhaiskasvatuksen tasa-arvoista kohtelua ja taata perheille mahdollisuus valita lapsilleen parhaiten sopiva vaihtoehto.  

HALI toteutti selvityksensä vuosien 2022 ja 2023 aikana. Selvitys on tehty vuoden 2021 tilinpäätösluvuista. Laskennassa mukana olleet kunnat ovat Riihimäki, Tyrnävä, Kirkkonummi, Oulu, Joensuu, Pori, Kaarina, Hämeenlinna ja Raisio. Laskenta perustuu julkisiin lähteisiin, ja sen otanta kattaa yhdeksän kunnan alueen. 

“Selvityksestä kävi ilmi, että kunnat määrittävät yksityiselle maksetun palvelusetelin arvon merkittävästi pienemmäksi kuin mitä kunnan omat kustannukset ovat”, sanoo HALIn ekonomisti Tiina Kanerva. “Ongelma korostuu etenkin alle 3-vuotiaiden palvelusetelin kohdalla”, hän jatkaa. 

Alle kolmevuotiaiden osalta kuntien ylläpitämissä päiväkodeissa kustannukset olivat keskimäärin yli 37 prosenttia korkeammat kuin yksityisen varhaiskasvatuksen kustannukset kunnalle. Suurin ero oli Hämeenlinnassa, jossa alle 3-vuotiaiden kustannukset olivat yli 48 prosenttia korkeammat. Pienin ero alle 3-vuotiaiden osalta oli Porissa, jossa julkinen tuotanto oli edelleen lähes 28 prosenttia kalliimpaa kunnalle kuin palvelusetelillä tuotettu varhaiskasvatus. 

Varhaiskasvatuslain mukaan alle 3-vuotiaille lapsille tulee suunnata enemmän resursseja. Kunnat eivät kuitenkaan ota tätä huomioon määritellessään palvelusetelin arvoa alle 3-vuotiaille lapsille.   

Palvelusetelin riittämätön arvo on ongelma myös yli kolmevuotiaiden ikäluokassa. Heidän osaltaan varhaiskasvatuksen kustannukset olivat kuntien ylläpitämissä päiväkodeissa keskimäärin yli 20 prosenttia korkeammat kuin yksityisissä päiväkodeissa.  

Lähes joka viides varhaiskasvatuksen piirissä oleva lapsi käy yksityisessä päiväkodissa. Tämä tarkoitti vuonna 2021 yli 42 000 lasta. Yritykset tarjoavat monipuolista varhaiskasvatusta ja painotuksia esimerkiksi kieliin tai liikuntaan.  

HALI katsoo, että avain monipuolisen varhaiskasvatuksen säilyttämiseen on julkisten kustannusten ja kustannusrakenteen avaaminen valtakunnallisesti yhdenmukaisella mallilla. Tällä hetkellä monet kunnat eivät tunne omia kustannuksiaan, mikä tekee palvelusetelin oikean arvon määrittämisen mahdottomaksi.