Valikko

Materiaaleja ja lähteitä


Työsuojelun sähköinen tarkistuslista

 HALI on yhdessä terveyspalvelualan työehtosopimuksen, terveyspalvelualan Unionin työehtosopimuksen sekä yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen työryhmän kanssa koonnut työpaikoille sähköisen työsuojelun tarkistuslistan.

Työsuojelun sähköinen tarkistuslista

tyosuojeluntarkistuslista_01_kaikki_halin-versio-18-12-2024.pdf, 112 kt, 23.1.2024

pdf

Lähisuhdeväkivaltaa kokevan kohtaaminen työpaikalla

Ohje lähisuhdeväkivaltaa kokevan kohtaamiseen työpaikalla

lahisuhdevakivaltaa-kokevan-kohtaaminen-tyopaikalla.pdf, 97 kt, 27.11.2023

pdf

Työsuojelun sähköinen muistilista

Alla olevaan muistilistaan on koottu työhyvinvoinnin ja -turvallisuuden perusasioita työpaikkojen käyttöön. Muistilista toteutettiin yksityisen sosiaalipalvelualan TES-kauden 2020/2022 työhyvinvointityöryhmässä. Muistilista on päivitetty marraskuussa 2023.

1. Työturvallisuus: vastuut ja velvollisuudet

Työturvallisuuslain mukaan työnantaja vastaa työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Vastaavasti työntekijän tulee noudattaa työnantajan ohjeita ja määräyksiä, sekä ilmoittaa esihenkilöille esimerkiksi havaitsemistaan riskeistä ja vaaratilanteista. Työturvallisuus on sitä, että 1) fyysiset, 2) psyykkiset ja 3) sosiaaliset työolosuhteet ovat työpaikalla kunnossa.

2. Työsuojelun yhteistoiminta

Työsuojelun yhteistoiminnalla tarkoitetaan työnantajan ja työntekijöiden välistä yhteistyötä, jonka tavoitteena on terveellisen ja turvallisen työnteon mahdollistava työpaikka. Työsuojelun yhteistoiminnassa käsiteltäviä asioita ovat työntekijöiden turvallisuuteen, terveyteen ja työkykyyn vaikuttavien seikkojen ja toimenpiteiden sekä niiden toteutumisen ja vaikutusten seuranta.

3. Työterveyshuollon järjestäminen

Lakisääteinen ehkäisevä työterveyshuolto kuuluu kaikille työssä käyville työntekijöille työsuhteen laadusta ja kestosta riippumatta. Lakisääteiseen työterveyshuoltoon kuuluvat työhön liittyvät terveystarkastukset, työpaikkaselvitys, työkyvyn tukeminen ja sairauksien tai oireiden selvittely, joilla on yhteyttä työhön. Lisäksi sairaanhoidon järjestäminen on työnantajalle vapaaehtoista.

4. työhyvinvoinnin ylläpitäminen ja edistäminen työpaikalla

Työhyvinvoinnilla tarkoitetaan Työterveyslaitoksen mukaan turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä, jota ammattitaitoiset työntekijät ja työyhteisöt tekevät hyvin johdetussa organisaatiossa. Työntekijät ja työyhteisöt kokevat työnsä mielekkääksi ja palkitsevaksi, ja heidän mielestään työ tukee heidän elämänhallintaansa.

Työsuojelun sähköinen muistilista

hali_muistilista.pdf, 380 kt, 25.10.2023

pdf

Työhyvinvointia hyvinvointityöhön

Työhyvinvointia hyvinvointityöhön

tyohyvinvointia_hyvinvointityohon-1.pdf, 217 kt, 29.9.2023

pdf